26 กันยายน 2555

PTTGC Group "S-H-E Day 2012 ครอบครัวเดียวกัน"

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมผู้บริหารระดับสูง บริษัทในกลุ่ม พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร่วมพิธีเปิดงานและเยี่ยมชมการประกวดบูธนิทรรศการ B-CAREs ในงาน "S-H-E Day 2012 ครอบครัวเดียวกัน" พร้อมนี้นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ให้เกียรติบรรยายเรื่องการจัดการด้านความปลอดภัยภายใต้ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ตามหลักการ "B-CAREs : พฤติกรรมปลอดภัย ห่วงใยเอื้ออาทร หยุดก่อนถ้าไม่ปลอดภัย" เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 ณ สำนักงานระยอง

ภายในงานได้มีการเปิดตัว B-CAREs Leader และมอบรางวัล SWO Report (Safe Walk and Observation Report) โดยสายงานที่มีการทำ SWO (Safe Walk and Observation) มากที่สุด ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ สำหรับบูธนิทรรศการที่ได้รับรางวัลการประกวดบูธนิทรรศการ B-CAREs มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ : กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสาธารณูปการ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : สายงานวิศวกรรมและบำรุงรักษา

ข่าวอื่นๆ