05 กุมภาพันธ์ 2563

GC เข้าร่วมการประชุมเตรียมการข้อเสนอต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ COP26

ดร. ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร เข้าร่วมการประชุมว่าด้วยการประชุมเตรียมการข้อเสนอต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ COP26 “Climate Change: Meeting the Immediate Threat” จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรและอิตาลี ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ไอคอนสยาม

“Climate Change: Meeting the Immediate Threat” ถือเป็นกิจกรรมแรกที่จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคม ยกระดับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสร้างเครือข่ายกับภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยให้ร่วมกันดำเนินงานเพิ่มเติม และส่งเสริมแนวทางที่สามารถดำเนินงานได้จริงในแต่ละภาคส่วนเศรษฐกิจ โดย GC เป็นองค์กรเครือข่ายภาคเอกชนรายสำคัญที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็น Partner จัดแสดงนิทรรศการตัวอย่างความสำเร็จ เสนอแนวทางการแก้ไขของภาคอุตสาหกรรม และ ตอกย้ำความมุ่งมั่นการเป็นต้นแบบด้านความยั่งยืนในระดับนานาชาติ โดยในการประชุมมีคุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเข้าร่วมงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Thailand’s Progress on Climate Change, Priority and Thoughts on Climate Negotiations” ด้วย

ข่าวอื่นๆ