29 มิถุนายน 2565

GCS จับมือ TOTALENERGIES ติดตั้ง Solar Roof ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero พร้อมสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า คู่ค้า ในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดีตั้งแต่ต้นทาง

20220629-142400-1.jpg

กรุงเทพฯ ปัจจุบันภาคสังคมล้วนตระหนักถึงสภาวะแวดล้อม การใช้ทรัพยากรที่มาจากพลังงานหมุนเวียนจากธรรมชาติ ได้แก่ แสงอาทิตย์ในการช่วยในเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อชะลอวิกฤตสภาพภูมิอากาศ GC Group ในฐานะผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล ได้จับมือกับ TotalEnergies ในการศึกษาและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Roof) ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนดำเนินการที่ GC Group ได้ตั้งเป้าหมายสู่ "Together To Net Zero" ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ร่วมกัน เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดลง 20% ภายในปี 2573 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายใน ปี 2593

นายพรศักดิ์ มงคลตรีรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และประธานกรรมการ บริษัท จีซี สไตรีนิกส์ จำกัด หรือ GCS กล่าวว่า จากแผนการดำเนินงานที่ GC Group มุ่งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ผ่านการขับเคลื่อนตามหลักการ Efficiency- driven หรือการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานและโรงงานโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเป็นการลดการใช้ทรัพยากร ประหยัดพลังงาน และใช้เชื้อเพลิงสะอาด ที่ผ่านมา GC Group ได้มีการดำเนินโครงการพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มาแล้วที่โรงเก็บผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ 2 สาขา ในภาพรวมทั้งของการติดตั้ง Solar Roof นี้ จะสามารถลดการปล่อยปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ (GHG Emission) ได้เฉลี่ย 518.68 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี ตลอดอายุสัญญา 20 ปี จากการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) นอกจากนี้ ยังสามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง 1.1 ล้านหน่วยต่อปี เทียบเท่าสามารถลดการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 1 ตัน ถึง 1 ล้านตัว ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและคู่ค้า ว่า การสนับสนุนผลิตภัณฑ์จาก GC Group จะมีส่วนช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อม และคุณค่าความยั่งยืนนี้จะถูกส่งต่อไปยังลูกค้า ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ GC Group เช่นกัน

Mr. Gavin Adda, ผู้บริหารระดับสูง TRDG Asia กล่าวว่า เรามีความยินดีที่ GC Group ซึ่งเป็นบริษัทเคมีชั้นนำระดับโลกในฐานะลูกค้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเราได้ให้การสนับสนุนความต้องการด้านพลังงานและบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน TotalEnergies มุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับ GC Group ต่อไปเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ยั่งยืน

#GC #GCChemistryForBetterLiving #TotalEnergies

ข่าวอื่นๆ