30 ธันวาคม 2565

วิ่งไป เก็บ(ขยะ)ไป ในกิจกรรม GC Plogging พร้อมต่อยอดของเหลือใช้จากกิจกรรมซ่อมบำรุงใหญ่

หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจซ่อมบำรุงใหญ่ของโรงกลั่นน้ำมัน GC6 ที่ผ่านมา คุณรัชดา สวัสดิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโรงกลั่นน้ำมัน และ คุณเสขสิริ ปิยะเวช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม นำทัพพนักงานจิตอาสาและชุมชนใกล้เคียงโรงกลั่นน้ำมัน GC6 รวมกว่า 100 คน มาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยชวนกันมาวิ่งออกกำลังกาย พร้อมเก็บขยะทำความสะอาดชุมชนรอบรั้วโรงงาน ในเส้นทางจากโรงกลั่นน้ำมัน GC6 วิ่งรอบชุมชนตากวน อ.เมือง จ.ระยอง และกลับมาที่โรงกลั่นน้ำมัน GC6 รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร สามารถเก็บขยะได้รวม 105 กิโลกรัม และได้นำส่งต่อให้กับเทศบาลเมืองมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ดำเนินการกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป

นอกจากนี้ ในงานยังมีการจัดแสดงต้นแบบ Upcycling Product ผลงานการออกแบบของพนักงานที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 5 ผลงาน จากกว่า 40 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด โดยผลิตภัณฑ์ฯ ผลิตจากสายดับเพลิงเก่า (Fire Hose) และ Jumbo Bag เสื่อมสภาพที่เหลือใช้จากกิจกรรมซ่อมบำรุงใหญ่ของโรงกลั่นน้ำมัน GC6 นำมา Upcycle เพิ่มมูลค่า และภายในงานครั้งนี้ยังได้มอบถุง Upcycling จาก Jumbo Bag จำนวน 250 ใบ ให้กับชุมชนและกลุ่มประมงตากวน-อ่าวประดู่ และศูนย์บริการสาธารณสุขตากวน อ.เมือง จ.ระยอง ไปใช้ประโยชน์ต่อไปด้วย

การนำวัสดุเหลือใช้มาต่อยอดเป็น upcycling product ในครั้งนี้

  • สามารถช่วยลดการกำจัดขยะได้ 900 กิโลกรัม/ปี
  • ลดค่าขนส่งและค่ากำจัดขยะ 2,860 บาท/ตัน
  • เพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ สร้างรายได้ให้ชุมชนจากการจ้างงาน 40,000 บาท/ปี
  • ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 927.90 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO2eq) เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ 102 ต้น เป็นระยะเวลา 1 ปี

***Plogging เกิดขึ้นครั้งแรก เมื่อปี 2016 ในประเทศสวีเดน เกิดจากการรวมคำ 2 คำ คือ Jogging และ Plocka Upp ในภาษาสวีดิช หรือ Picking up ในภาษาอังกฤษ แปลว่า การเก็บหรือหยิบขึ้นมา แล้วสิ่งที่เราจะเก็บขึ้นมาระหว่างการจ็อกกิ้งก็คือ “ขยะ” ที่อยู่ตามถนนหรือทางที่เราวิ่งผ่านนั่นเอง

#TogetherToNetZero #ยิ่งใกล้คุณยิ่งต้องดี #GCChemistryforBetterLiving