13 ตุลาคม 2565

ลดโลกร้อน เริ่มต้นจากการแยกขยะ..โครงการต้นแบบศูนย์บริหารจัดการขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า