คลังรูปภาพ

ภาพถ่ายผู้บริหาร

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายวริทธิ์ นามวงษ์ - ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ

GC Sites