สนใจเข้าร่วมโครงการ

ใบสมัครร่วมโครงการ

รายละเอียดโครงการ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC แกนนำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemical Flagship) ของกลุ่ม ปตท. มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต

จัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 6 ในหัวข้อ “พลาสติกกับชีวิตวิถีใหม่ / New Normal Life with Plastics”

เพื่อให้สอดคล้องสถานการณ์หลังการระบาดของโรคโควิด-19 ที่พลาสติกเข้ามามีบทบาทสำคัญในด้านวัสดุที่นำมาใช้ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดย GC ได้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ เช่น เสื้อกาวน์จากเม็ดพลาสติก PE, Protective Suit และ หมวกอัดอากาศป้องกันการติดเชื้อ, ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ล้างมือ, ตู้ฆ่าเชื้อ CoviClear, ฟิล์มพลาสติกเพื่อประยุกต์ใช้ป้องกันเชื้อ, หน้ากากอนามัยป้องกันใบหน้า (Face Shield), บรรจุภัณฑ์ไบโอพลาสติกสำหรับอาหาร, 'หุ่นยนต์แบ่งปัน' เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และอุปกรณ์อื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิด GC Circular Living ที่บริษัทฯ กำลังผลักดันให้ประชาชนทั่วไปหันมาปรับเปลี่ยนแนวคิด การใช้ชีวิตที่ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีก

ทั้งนี้ โครงการประกวดวาดภาพฯ จะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้นำความคิดสร้างสรรค์ผสานกับจินตนาการมาใช้การวาดภาพที่สื่อถึงประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกในชีวิตวิถีใหม่ (New Normal Life) ผ่านทาง

และใช้จินตนาการสร้างสรรค์เป็นผลงานภาพวาดระบายสี

ปิโตรเคมีน่ารู้

โครงการประกวดวาดภาพมหัศจรรย์ปิโตรเคมีอื่นๆ
ดูเพิ่มเติม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการประกวดวาดภาพมหัศจรรย์ปิโตรเคมีกับ GC ผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อโลกและสิ่งแวดล้อมตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ Sustainability ที่พร้อมมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ตอบโจทย์ Sustainable Living บนพื้นฐานของความยั่งยืนเพื่อโลกและชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนไปพร้อม ๆ กัน