ประกาศผลการตัดสิน โครงการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ มหัศจรรย์ปิโตรเคมีปี 7

สูจิบัตร โครงการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ มหัศจรรย์ปิโตรเคมีปี 7

GC จัดโครงการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ "มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 7"
ในหัวข้อ “พลาสติก พิทักษ์โลก (Plastics Save the World )”
ชิงทุนการศึกษารวม 330,000 บาท

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ขอเชิญชวนเยาวชนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วม โครงการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ "มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 7" ในหัวข้อ “พลาสติก พิทักษ์โลก (Plastics Save the World)” ชิงทุนการศึกษารวม 330,000 บาท โดยในปีนี้พิเศษกว่าปีอื่นคือ มีกติกาใหม่ให้น้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ส่งผลงานเข้าประกวดโดยใช้เทคนิคสื่อผสม 2 มิติ หรือ Mixed Media ทั้งนี้ สำหรับน้องๆ ระดับประถมศึกษายังรับผลงานภาพวาดระบายสีเช่นเดียวกับในทุกปี และเพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ GC จะเปิดรับผลงานรอบแรกผ่านช่องทางออนไลน์

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ทาง Facebook Page - GC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี แล้วกรอกใบสมัครแบบออนไลน์ให้ครบถ้วนและอัปโหลดไฟล์ภาพผลงาน ที่ https://forms.gle/SZ5cp5pXmyPpCich6 พร้อมอัพโหลดไฟล์เอกสารความยินยอมให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปกครอง (สำหรับผู้เข้าประกวดที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์)

กำหนดการ

เปิดรับผลงานผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ – 3 ธันวาคม 2564 เวลา 23.59 น.
ประกาศผลผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ทาง Facebook: GC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี
ประกาศผล วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ทาง Facebook: GC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี และ Website: www.pttgcgroup.com

ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดและข้อมูลเพิ่มเติมทาง

ปิโตรเคมีน่ารู้

โครงการประกวดวาดภาพมหัศจรรย์ปิโตรเคมีอื่นๆ
ดูเพิ่มเติม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการประกวดวาดภาพมหัศจรรย์ปิโตรเคมีกับ GC ผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อโลกและสิ่งแวดล้อมตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ Sustainability ที่พร้อมมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ตอบโจทย์ Sustainable Living บนพื้นฐานของความยั่งยืนเพื่อโลกและชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนไปพร้อม ๆ กัน