โรงโอเลฟินส์ของ PTTGC ขนาด 750,000 ตันต่อปี พร้อมขานรับนโยบาย EEC
23 January 2018
โรงโอเลฟินส์ของ PTTGC ขนาด 750,000 ตันต่อปี พร้อมขานรับนโยบาย EEC
Economy
PTTGC meets with securities analysts and financial institutions (Analyst Meeting) and press (Media Meeting) No. 3/2017 to announce the net profit reaching almost 10 billion THB
14 November 2017
PTTGC meets with securities analysts and financial institutions (Analyst Meeting) and press (Media Meeting) No. 3/2017 to announce the net profit reaching almost 10 billion THB
Economy
PTTGC Collaborates with Thai Union Group in Developing Packaging, Products and Raw Materials to Encourage Sustainable Business Operations
02 November 2017
PTTGC Collaborates with Thai Union Group in Developing Packaging, Products and Raw Materials to Encourage Sustainable Business Operations
Economy
PTTGC Meets with US President, Witnessing the Signing of MOU between PTTGC America and JobsOhio to Uplift Quality of Lives of Community Members in the State of Ohio, USA
02 October 2017
PTTGC Meets with US President, Witnessing the Signing of MOU between PTTGC America and JobsOhio to Uplift Quality of Lives of Community Members in the State of Ohio, USA
Economy
PTTGC ลงนามความร่วมมือ งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ กับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
28 September 2017
PTTGC ลงนามความร่วมมือ งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ กับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Economy
PTTGC Collaborates with Sanyo Chemical and Toyota Tsusho, Signing the Joint Venture Agreement in Establishing GC Polyols
07 September 2017
PTTGC Collaborates with Sanyo Chemical and Toyota Tsusho, Signing the Joint Venture Agreement in Establishing GC Polyols
Economy
PTTGC Jointly Invests with TPBI and Myanmar Star Group, Establishing Plastic Plant in Myanmar
17 August 2017
PTTGC Jointly Invests with TPBI and Myanmar Star Group, Establishing Plastic Plant in Myanmar
Economy
PTTGC Signs MOU with A.K. Pack & Machinery Company Limited in Developing Plastic Packaging in Myanmar
17 August 2017
PTTGC Signs MOU with A.K. Pack & Machinery Company Limited in Developing Plastic Packaging in Myanmar
Economy
PTTGC Meets with Securities Analysts and Financial Institutions (Analyst Meeting) No.3/2017
16 August 2017
PTTGC Meets with Securities Analysts and Financial Institutions (Analyst Meeting) No.3/2017
Economy
PTTGC and PTTPM Collaborate with Kasikorn Bank in Developing the Game-Changing Technology ‘Blockchain’
19 July 2017
PTTGC and PTTPM Collaborate with Kasikorn Bank in Developing the Game-Changing Technology ‘Blockchain’
Economy
PTTGC Renews Membership of Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC - Recertification)
28 June 2017
PTTGC Renews Membership of Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC - Recertification)
Economy
PTTGC Collaborates with NANYANG Singapore in the R&D Project, featuring High Performance Materials for the Automotive Industry
20 June 2017
PTTGC Collaborates with NANYANG Singapore in the R&D Project, featuring High Performance Materials for the Automotive Industry
Economy