พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2558 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
17 July 2015
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2558 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
Award
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัล ASIA RESPONSIBLE ENTREPRENEURSHIP AWARDS 2015 ประเภท Green Leadership Award
19 June 2015
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัล ASIA RESPONSIBLE ENTREPRENEURSHIP AWARDS 2015 ประเภท Green Leadership Award
Award
PTT Global Chemical Receives the Award in Recognition for Corporate Responsibility towards the Preservation of Natural Resources, Environment and Social Awareness
22 May 2015
PTT Global Chemical Receives the Award in Recognition for Corporate Responsibility towards the Preservation of Natural Resources, Environment and Social Awareness
Award
PTT Global Chemical Receives Popular Award for the 3rd Straight Year
20 May 2015
PTT Global Chemical Receives Popular Award for the 3rd Straight Year
Award
PTT Global Chemical Holds 2nd Analyst Meeting and Media Meeting 2015
15 May 2015
PTT Global Chemical Holds 2nd Analyst Meeting and Media Meeting 2015
Economy
PTT Global Chemical Receives IP Champion Awards 2015
30 April 2015
PTT Global Chemical Receives IP Champion Awards 2015
Award
PTTGC รับรางวัลบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล Environmental, Social and Governance : ESG ตอบโจทย์การลงทุนอย่างยั่งยืน
17 April 2015
PTTGC รับรางวัลบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล Environmental, Social and Governance : ESG ตอบโจทย์การลงทุนอย่างยั่งยืน
Award
PTT Global Chemical Receives 4 Awards from Corporate Governance Asia Magazine in the 5th Asian Excellence Recognition Award 2015
10 April 2015
PTT Global Chemical Receives 4 Awards from Corporate Governance Asia Magazine in the 5th Asian Excellence Recognition Award 2015
Award
PTTGC Collaborates with NANYANG Singapore in the R&D Project, featuring High Performance Materials for the Automotive Industry
09 April 2015
PTTGC Collaborates with NANYANG Singapore in the R&D Project, featuring High Performance Materials for the Automotive Industry
Economy
PTTGC รับรางวัล Fast Growing Company Award ในพิธีมอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2015
08 April 2015
PTTGC รับรางวัล Fast Growing Company Award ในพิธีมอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2015
Award
PTT Global Chemical Receives Ecomagination Award 2015
02 April 2015
PTT Global Chemical Receives Ecomagination Award 2015
Award
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ลงนามร่วม กนอ. พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมพลาสติกในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สร้างมูลค่าเพิ่ม
12 March 2015
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ลงนามร่วม กนอ. พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมพลาสติกในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สร้างมูลค่าเพิ่ม
Economy