23 February 2024

allnex ประกาศเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 3.1 ลง 30% ภายในปี 2030

แฟรงก์เฟิร์ต, 20 กุมภาพันธ์ 2024 - allnex บริษัทใน GC Group ผู้ผลิต Specialty Polymers ชั้นนำระดับโลก ที่ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ประกาศแผนเดินหน้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero ในปี 2050 โดยประกาศเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใน Scope 3.1 ลง 30% ภายในปี 2030

ที่ผ่านมา allnex ได้เดินหน้าตามแผนงานต่างๆ ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใน Scope 1 และ 2 อย่างจริงจัง ปัจจุบัน บริษัทฯ พร้อมประกาศเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใน Scope 3 ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อๆ ไป สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและนวัตกรรมขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

"allnex ในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจบนหลักการความยั่งยืน มุ่งมั่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งไม่เพียงกำหนดเป็นเป้าหมายเท่านั้น แต่ยังมุ่งขับเคลื่อนดำเนินงานผ่านกลยุทธ์องค์กรที่ชัดเจนและครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งนอกจากจะช่วยให้การดำเนินงานด้าน Net Zero ของ allnex ชัดเจนเป็นรูปธรรมแล้ว ยังเป็นการช่วยสร้างแรงกระเพื่อมสำคัญและช่วยสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับอุตสาหกรรมในภาพรวม โดย allnex เล็งเห็นโอกาสในการสร้างสรรค์นวัตกรรม บูรณาการการทำงานร่วมกับ Partners ทุกภาคส่วน ดังนั้นจึงไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาเฉพาะวันพรุ่งนี้ที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังพร้อมเดินหน้าและดำเนินธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการตัดสินใจจะช่วยขับเคลื่อนบริษัทฯ มุ่งสู่อนาคต และบรรลุเป้าหมาย Net Zero ได้ดีกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้” Mr.Miguel Mantas ซีอีโอ allnex กล่าว

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ allnex กำหนดมาตรการเชิงกลยุทธ์ 4 ด้านคือ

  • บูรณาการการทำงานร่วมกันตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value chain collaboration) - สร้างการมีส่วนร่วมเชิงรุกกับซัพพลายเออร์และลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • วัสดุรีไซเคิลและชีวภาพ (Recycled and Bio-based Materials) - เพิ่มการใช้วัตถุดิบรีไซเคิลและชีวภาพในกระบวนการผลิต ซึ่งไม่เพียงช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่านั้น แต่ยังช่วยสนับสนุนหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนอีกด้วย
  • Mass-Balanced Alternatives - นำเสนอทางเลือกที่ยั่งยืนที่ไม่กระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยเน้นหลักการสร้างความสมดุล และผ่านการรับรองคุณภาพโดย Third Party ที่ได้รับความเชื่อถือ ในการนำเสนอโซลูชันที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้า
  • นวัตกรรม (Innovation) - ต่อยอดและมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมให้เป็นตัวขับเคลื่อนผ่านหลักการด้านความยั่งยืน โดยมีพันธกิจคือการสร้างสรรค์และนำเสนอโซลูชันทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าในวันนี้และอนาคต

Mr.Benoit De Becker รองประธานบริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน allnex กล่าวทิ้งท้ายว่า "การให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับ Scope 3.1 นั้น allnex ได้ทำงานร่วมกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ของเราเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ความมุ่งมั่นดังกล่าวทำให้ลูกค้าและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้รับประโยชน์จากการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนของลูกค้าและซัพพลายเออร์นั้นๆ อีกด้วย"

อ่านข่าวฉบับเต็ม คลิกที่นี่: https://allnex.com/en/info-hub/news/allnex-announces-scope-3-1-emission-reduction-targ?viewmode=0