ทช. GC จับมือชุมชนระยอง  ร่วมลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนด้วยการปลูกป่าชายเลน
31 August 2023
ทช. GC จับมือชุมชนระยอง ร่วมลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนด้วยการปลูกป่าชายเลน
Environment
GC ส่งมอบพื้นยางและเฟอร์นิเจอร์อัพไซเคิล สนามกีฬาลานสเก็ตน้ำแข็ง ให้สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ร่วมกันเดินหน้าส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม
18 August 2023
GC ส่งมอบพื้นยางและเฟอร์นิเจอร์อัพไซเคิล สนามกีฬาลานสเก็ตน้ำแข็ง ให้สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ร่วมกันเดินหน้าส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม
Environment
ทส. จับมือ GC พัฒนาพื้นทางเดินอัพไซเคิล ช่วยลดพลาสติกใช้แล้วกว่า 4,500 กิโลกรัม ต่อยอดสู่การเป็นต้นแบบพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
18 August 2023
ทส. จับมือ GC พัฒนาพื้นทางเดินอัพไซเคิล ช่วยลดพลาสติกใช้แล้วกว่า 4,500 กิโลกรัม ต่อยอดสู่การเป็นต้นแบบพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Environment
GC ร่วมกับ KENAN นำความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา ยกระดับศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร
26 July 2023
GC ร่วมกับ KENAN นำความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา ยกระดับศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร
Environment
GC จับมือองค์การสวนพฤษศาสตร์ ร่วมกันพัฒนาและส่งมอบเส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Destination) ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง
26 July 2023
GC จับมือองค์การสวนพฤษศาสตร์ ร่วมกันพัฒนาและส่งมอบเส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Destination) ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง
Environment
GC ส่งมอบ “ถังเผาถ่านรักษ์โลก” ให้แก่เทศบาลเมืองมาบตาพุด และวิสาหกิจชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ทางชีวภาพมาบตาพุด  ชุมชนกรอกยายชาและชุมชนหนองแตงเม จังหวัดระยอง
26 July 2023
GC ส่งมอบ “ถังเผาถ่านรักษ์โลก” ให้แก่เทศบาลเมืองมาบตาพุด และวิสาหกิจชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ทางชีวภาพมาบตาพุด ชุมชนกรอกยายชาและชุมชนหนองแตงเม จังหวัดระยอง
Environment
AIS – GC เฟ้นหาสุดยอด มหาวิทยาลัยสีเขียว กับโครงการ “Green University ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ”  ชวนนิสิต นักศึกษา 11 สถาบันชั้นนำ ร่วมภารกิจรักษ์โลก เก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์และพลาสติกใช้แล้ว  ชิงทุนการศึกษาพร้อมถ้วยรางวัล Upcycling ที่ผลิตจากขยะอิเล็กทรอนิกส์และพลาสติกใช้แล้ว
24 July 2023
AIS – GC เฟ้นหาสุดยอด มหาวิทยาลัยสีเขียว กับโครงการ “Green University ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ” ชวนนิสิต นักศึกษา 11 สถาบันชั้นนำ ร่วมภารกิจรักษ์โลก เก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์และพลาสติกใช้แล้ว ชิงทุนการศึกษาพร้อมถ้วยรางวัล Upcycling ที่ผลิตจากขยะอิเล็กทรอนิกส์และพลาสติกใช้แล้ว
Environment
GC ชวน “รักษ์โลกให้เต็ม 10 คืนชีวิตให้ขวดพลาสติก” ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนแบบครบวงจร ร่วมเปิดตัว น้ำแร่ธรรมชาติมิเนเร่ ขวดรักษ์โลก (PCR PET) รายแรกของตลาดน้ำดื่มในประเทศไทย
14 July 2023
GC ชวน “รักษ์โลกให้เต็ม 10 คืนชีวิตให้ขวดพลาสติก” ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนแบบครบวงจร ร่วมเปิดตัว น้ำแร่ธรรมชาติมิเนเร่ ขวดรักษ์โลก (PCR PET) รายแรกของตลาดน้ำดื่มในประเทศไทย
Environment
GC YOU, proudly joining the mission to compete in the global garbage collection sport at Thailand's first-ever SPOGOMI World Cup 2023!
07 July 2023
GC YOU, proudly joining the mission to compete in the global garbage collection sport at Thailand's first-ever SPOGOMI World Cup 2023!
Environment
GC has donated upcycling bins for infectious waste to the Phyathai Hospital Group and Paolo Hospital
19 June 2023
GC has donated upcycling bins for infectious waste to the Phyathai Hospital Group and Paolo Hospital
Environment
GC ร่วมมือ VISTEC พัฒนาชีววิทยาสังเคราะห์ ช่วยประหยัดทรัพยากร ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ในระดับอุตสาหกรรม
08 June 2023
GC ร่วมมือ VISTEC พัฒนาชีววิทยาสังเคราะห์ ช่วยประหยัดทรัพยากร ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ในระดับอุตสาหกรรม
Environment
GC ตอกย้ำองค์กรความยั่งยืน จับมือ KTB เดินหน้าบริหารจัดการทางการเงินเชื่อมโยง ESG ตอบโจทย์  เป้าหมาย Together To Net Zero
01 June 2023
GC ตอกย้ำองค์กรความยั่งยืน จับมือ KTB เดินหน้าบริหารจัดการทางการเงินเชื่อมโยง ESG ตอบโจทย์ เป้าหมาย Together To Net Zero
Environment