26 July 2023

GC จับมือองค์การสวนพฤษศาสตร์ ร่วมกันพัฒนาและส่งมอบเส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Destination) ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

โครงการพัฒนาพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ระยองเป็นแหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Destination) เป็นความร่วมมือกันระหว่าง GC และองค์การสวนพฤษศาสตร์ ที่ร่วมกันพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ โดยการนำแนวคิดการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำด้วยการพายเรือคายัคชมธรรมชาติ โดยเรือคายัคนี้ ได้ผลิตจากเม็ดพลาสติกของ GC ขึ้นรูปแบบไม่มีรอยเชื่อมต่อ ทำให้มีน้ำหนักเบา ใช้งานง่าย มีสีสันสวยงาม เหมาะกับกิจกรรมท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ และส่งเสริมการจัดการขยะพลาสติกจากการท่องเที่ยวอย่างถูกวิธี เพื่อนำพลาสติกที่ใช้งานแล้วนำกลับเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ Upcycling เช่น เสื้อที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อาคารพักคอยจากวัสดุ Upcycling และป้ายสัญลักษณ์เส้นทางท่องเที่ยว นับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพลาสติกใช้แล้วและเน้นย้ำถึงจุดมุ่งหมายในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ระยองอย่างยั่งยืนด้วย

ทั้งนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์ระยอง โดยทาง GC พร้อมด้วย ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และหัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ระยอง ได้ให้การต้อนรับพร้อมส่งมอบโครงการพัฒนาพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ระยองเป็นแหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ Low Carbon Destination

สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ที่อยู่ : ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
เปิดให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวทุกวัน 06.00 น. - 18.00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook Page: สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

ภาพจาก Facebook Page: สวนพฤกษศาสตร์ระยอง