ผู้บริหาร GC ร่วมแสดงความยินดีกับ allnex ในโอกาสฉลองความสำเร็จการก่อสร้างสายการผลิตสำหรับศูนย์กลางการผลิตแห่งใหม่ใน Dushan Port เมือง Jiaxing สาธารณรัฐประชาชนจีน
12 May 2023
ผู้บริหาร GC ร่วมแสดงความยินดีกับ allnex ในโอกาสฉลองความสำเร็จการก่อสร้างสายการผลิตสำหรับศูนย์กลางการผลิตแห่งใหม่ใน Dushan Port เมือง Jiaxing สาธารณรัฐประชาชนจีน
Economy
GC held an analyst meeting to announce the results of the first quarter of the year 2023.
12 May 2023
GC held an analyst meeting to announce the results of the first quarter of the year 2023.
Economy
GC Annual Shareholders Meeting for the year 2023 was conducted via electronic media.
11 April 2023
GC Annual Shareholders Meeting for the year 2023 was conducted via electronic media.
Economy
AIS - GC Leads the Way in driving Sustainable Business Goals with ESG Principles Leveraging the Potential of Digital Intelligent Networks, Elevating Workflow Processes with Green Solution Technologies Aiming to Build a Sustainable Organization Model and Address Environmental Issues holistically.
04 April 2023
AIS - GC Leads the Way in driving Sustainable Business Goals with ESG Principles Leveraging the Potential of Digital Intelligent Networks, Elevating Workflow Processes with Green Solution Technologies Aiming to Build a Sustainable Organization Model and Address Environmental Issues holistically.
Economy
GC and THAI sign MOU on Sustainable Development and Business Alliance
14 February 2023
GC and THAI sign MOU on Sustainable Development and Business Alliance
Economy
GC and OR join forces to step up collaboration in business and development sustainability
31 January 2023
GC and OR join forces to step up collaboration in business and development sustainability
Economy
GC ส่งเสริมศักยภาพการพัฒนางานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพพร้อมสนับสนุนภาคการศึกษาไทย
16 November 2022
GC ส่งเสริมศักยภาพการพัฒนางานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพพร้อมสนับสนุนภาคการศึกษาไทย
Innovation News
GC co-hosts the APEC 2022 Forum. With an environmentally friendly and sustainable approach using the YOUTURN Platform to manage plastic waste at the forum and showcasing the highlights of the Upcycling House Project in the BCG exhibition.
15 November 2022
GC co-hosts the APEC 2022 Forum. With an environmentally friendly and sustainable approach using the YOUTURN Platform to manage plastic waste at the forum and showcasing the highlights of the Upcycling House Project in the BCG exhibition.
Economy
GC ร่วมพิธีฉลองความสำเร็จการก่อตั้ง AGC Vinythai
17 October 2022
GC ร่วมพิธีฉลองความสำเร็จการก่อตั้ง AGC Vinythai
Economy
GC Group ตอกย้ำการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2565 ในงาน The Prime Minister's Industry Award 2022
10 October 2022
GC Group ตอกย้ำการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2565 ในงาน The Prime Minister's Industry Award 2022
Economy
GC เสริมทัพความแข็งแกร่งจับมือสถาบันการเงินสร้างความยั่งยืน
03 October 2022
GC เสริมทัพความแข็งแกร่งจับมือสถาบันการเงินสร้างความยั่งยืน
Economy
GC Group Joins Hands with PTT to Open an Office in Texas, USA, Reinforcing the Step Out Strategy for Overseas Growth
14 September 2022
GC Group Joins Hands with PTT to Open an Office in Texas, USA, Reinforcing the Step Out Strategy for Overseas Growth
Economy