26 July 2016

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับ 7 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ปี 2559 The Prime Minister's Industry Award 2016

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2559 ( The Prime Minister's Industry Award 2016 ) โดยมี คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ  และคุณสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารและทีมงาน  PTTGC Group ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ พร้อมกันนี้ คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ได้มอบเสื้อยืดโปโล PLA ผลิตจากข้าวโพดและเยื่อไผ่ หนึ่งในนวัตกรรมของ PTTGC Group ให้กับนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559  ภายในงาน Thailand Industry Expo 2016 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2559 จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ และความภาคภูมิใจสูงสุด ในความมุ่งมั่นตั้งใจและพัฒนาธุรกิจไปสู่ระดับสากล แสดงให้เห็นถึงความวิริยะ อุตสาหะ ในการสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ  เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม โดยปีนี้ PTTGC Group ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นทั้งสิ้น 7 รางวัล ครบทุกประเภทรางวัลตามที่ส่งเข้าประกวด ดังนี้

 • รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการเพิ่มผลผลิต 1 รางวัล ได้แก่
  • PTTGC สาขา 12 โรงโพลีเอททิลีน โดย คุณพูนศักดิ์ หฤษฎี  Vice President [HDPE Plant I] เป็นผู้แทนรับรางวัล
 • รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2 รางวัล ได้แก่
  • PTTGC สาขา 5 โรงอะโรเมติกส์ 2 โดย คุณสวัสดิ์ ตรงดิลกรัตน์ Vice President [Aromatics Plant II]เป็นผู้แทนรับรางวัล
  • บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด  โดย คุณวิทยา พิณเมืองงาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด เป็นผู้แทนรับรางวัล
 • รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน 2 รางวัล ได้แก่
  • PTTGC สาขา 2 โรงโอเลฟินส์ ไอ-หนึ่ง  โดย คุณปานโชค เอื้อธนาภา Vice President [Utility Plant] เป็นผู้แทนรับรางวัล
  • บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด   โดย คุณกัมพล ชัยกิจโกสีย์   กรรมการผู้จัดการ  บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด เป็นผู้แทนรับรางวัล
 • รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพ 1 รางวัล ได้แก่
  • PTTGC สาขา 3 โรงโอเลฟินส์ ไอ-สี่  โดย คุณสีแก้ว เทพคำดี Division Manager- Plant Asset โรงโอเลฟินส์ ไอ-สี่  เป็นผู้แทนรับรางวัล
 • รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัย 1 รางวัล ได้แก่
  • บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดย คุณจิรวัฒน์ นุริตานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท   โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับรางวัล