10 May 2024

GC Group ส่งบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงครบชุด ร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้ บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินอล จำกัด

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ส่งบุคลากรผู้เชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงครบชุด ช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้ บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินอล จำกัด ประกอบด้วยทีมดับเพลิงของโรงกลั่นน้ำมัน และทีมดับเพลิงของ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด หรือ NPC หนึ่งใน GC Group ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในเรื่องของการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและมีอุปกรณ์ในการระงับเหตุฉุกเฉินอย่างเพียบพร้อม โดยส่งบุคลากรผู้ที่เชี่ยวชาญในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินและกู้ภัย พร้อมด้วย อุปกรณ์และสารดับเพลิงครบชุด ประกอบด้วย รถดับเพลิง รถบันได โฟมดับเพลิง พร้อมเครื่องสูบและส่งน้ำ และโดรนที่ติดตั้งชุดอุปกรณ์กล้องตรวจจับความร้อน Thermal Image โดยทีมผู้ที่เชี่ยวชาญในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินและกู้ภัยของบริษัท NPC ได้มีการวางแผนร่วม (รวมถึงให้คำปรึกษา) กับหน่วยงานราชการการนิคมอุตสาหกรรมและปรับแผนให้เหมาะสมกับหน้างาน นำมาสู่การทำภารกิจสำเร็จในที่สุด

จากเหตุเพลิงไหม้ ภายในบริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินอล จำกัด ในการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 GC Group ได้ส่งบุคลากรผู้ที่เชี่ยวชาญในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินและกู้ภัย จำนวน 60 นาย พร้อมด้วย อุปกรณ์และสารดับเพลิงครบชุด ประกอบด้วย รถดับเพลิงจำนวน 4 คัน รถบันได 1 คัน โฟมดับเพลิง จำนวนกว่า 12,000 ลิตร พร้อมเครื่องสูบและส่งน้ำ Trailer Fire Pump 2000 GPM และโดรนติดกล้องตรวจจับความร้อน ชุดอุปกรณ์โดรนที่มีการติดกล้องตรวจจับความร้อน Thermal Image สามารถบินเข้าไปตรวจประเมินจุดไฟไหม้ จุดความร้อน (Hot Spot) ที่มีความร้อนสะสมสูง และจุดอันตราย โดยแสดงเป็นภาพที่มีเฉดสีบ่งบอกถึงจุดความร้อนสะสมและสามารถดูภาพแบบปกติได้ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลให้ทีมผู้บัญชาการเหตุการณ์ ใช้ในการประกอบการตัดสินใจ และใช้ประเมินสถานการณ์ได้ ทำให้การระงับเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ได้สำเร็จ