GC Circular Living

Waste This Way

รักษ์โลก ต้องแสดงออก มาร่วมลด.. เปลี่ยน.. แยก.. ไปกับ “Waste This Way #รักษ์โลกให้ถูกทาง” แคมเปญผลักดัน การจัดการขยะในงานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ - ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74

#CUTUball74 #WasteThisWay #รักษ์โลกให้ถูกทาง

รายละเอียดแคมเปญ https://gccircularliving.pttgcgroup.com/th/activities/448/waste-this-way

ติดตามกิจกรรม https://www.facebook.com/WasteThisWay/

GC x ก้าวคนละก้าว

สร้าง ‘ไลฟ์สไตล์ลดขยะ’ สร้างปรากฏการณ์รายการวิ่งครั้งแรกของประเทศไทย ที่จะลดขยะพลาสติกตลอดทั้งโครงการ ขอบคุณก้าวเล็กๆ ที่ร่วมกันก้าวคนละก้าว เพื่อ 8 โรงพยาบาลภาคอีสาน ติดตามการลดขยะพลาสติกของก้าวคนละก้าว ครั้งต่อไปที่ภาคใต้
https://www.facebook.com/kaokonlakao/

#GCXก้าว
#GCCircularLiving
#ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก
#ก้าวคนละก้าวก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ
#เพราะเราเชื่อในพลังเล็กๆ

GC ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมและเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ได้รับเกียรติให้เป็นพันธมิตรด้านความยั่งยืน (Partner for Sustainability) ในการประชุมสุดยอดอาเซียนปี 2019

GC ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมและเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ได้รับเกียรติให้เป็นพันธมิตรด้านความยั่งยืน (Partner for Sustainability) ในการประชุมสุดยอดอาเซียนปี 2019 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ รวมทั้งได้รับความไว้วางใจให้จัดทำผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล เพื่อเป็นของที่ระลึกในการประชุมครั้งนี้ เพื่อแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และเป็นการส่งต่อให้ผู้รับได้เกิดการตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยของที่ระลึกส่วนหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากการดำเนินงานภายใต้โครงการ PE Recycle ของ GC ซึ่งเป็นผลงานการถักทอเส้นด้ายรีไซเคิลซึ่งผลิตจากขยะพลาสติกประเภทโพลิเอทิลีน (PE) ด้วยฝีมือชุมชนจังหวัดระยอง

โครงการ Upcycling Plastic Waste

จากความสำเร็จของโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand ที่ GC ได้ร่วมมือกับ มูลนิธิอีโคอัลฟ์ ประเทศสเปน และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการนำขยะขวดพลาสติก ประเภท PET จากท้องทะเลเกาะเสม็ด บ้านเพ จังหวัดระยอง มา Upcycling ให้เป็นสินค้าแฟชั่น อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า

ในวันนี้ GC ได้ต่อยอดศึกษาวิจัยและพัฒนา สู่โครงการ Upcycling Plastic Waste เพื่อผลักดันการนำขยะพลาสติกเหลือใช้ประเภท โพลิเอทิลีน (PE) ที่มีมากมายในปัจจุบัน ซึ่งเราคุ้นชินในรูปของ ถุงพลาสติกชนิดต่างๆ มา Upcycling โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ของ GC และอาจารย์จารุพัชร อาชวะสมิต นักออกแบบ และ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อ ชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลับมามีชีวิตใหม่ กลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม

นอกจากนั้น เพื่อขยายมิติสู่ภาพความร่วมมือกับชุมชน รวมทั้งสร้างรายได้เสริม บริษัทฯ จึงได้จัดอบรมการถักทอผลิตภัณฑ์จากพลาสติก PE Recycle ให้กับชุมชนเจริญพัฒนา และชุมชนเนินสำเหร่ 1 จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบที่มีความพร้อมด้านการถักทอ และมีแผนการขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นที่มีความพร้อมต่อไป เพื่อสร้างรายได้ อาชีพ และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชนในจังหวัดระยอง จึงกล่าวได้ว่า โครงการฯ นี้ นอกจากจะเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการสร้างโมเดลวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้

#GCCircularLiving #ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก
#Upcycling
#Recycle
#รีไซเคิล
#เศรษฐกิจหมุนเวียน
#CircularEconomy

โครงการ 'ก้าวคนละก้าว'

GC ร่วมสร้างไลฟ์สไตล์ลดขยะกับโครงการก้าวคนละก้าว นำขวดพลาสติกใช้แล้วจากการวิ่งมา Upcycling เป็นสายคล้องเหรียญ และเสื้อก้าวคนละก้าว

โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand

ใครๆ ก็รู้จักการรีไซเคิล (Recycle) แต่จะมีกี่คนที่รู้จักการอัพไซคลิ่ง? (Upcycling)

อัพไซคลิ่ง (Upcycling) คือการนำขยะหรือของเหลือใช้มาแปรรูป และใส่ไอเดีย เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กลับมา ใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง โดยประยุกต์ตามหลัก Circular Economy หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เปลี่ยนของเหลือใช้ให้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตสินค้าใหม่ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจพร้อมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

Upcycling the Oceans, Thailand คือโครงการแก้ปัญหาขยะพลาสติกในท้องทะเลไทย ด้วยการเก็บขยะพลาสติกมาสร้างสรรค์ชีวิตใหม่ให้เป็นสินค้าแฟชั่น ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า ฯลฯ เป็นการเปลี่ยนวัฏจักรการเดินทางของขยะให้เปลี่ยนไป (From Trash to Treasure)

Upcycling the Oceans, Thailand ทำการรวบรวมขยะพลาสติกด้วยความร่วมมือจากอาสาสมัคร ทั้งขยะชายหาดและขยะใต้ทะเล เอามาแยกประเภท เป็นขยะกลุ่มเพ็ท (PET) และขยะกลุ่มโพลิเอทิลีน หรือ พีอี (Polyethylene หรือ PE) ก่อนจะนำเข้าสู่การแปรรูป

ขยะกลุ่มเพ็ท (PET) คือขวดพลาสติกใสต่างๆ จะถูกนำมาย่อยเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนำไปปั่นให้เป็นเส้นใยก่อนจะนำมาทอใหม่เป็นผืนผ้า ชุบชีวิตให้กลายเป็นสินค้าแฟชั่นหลากดีไซน์

ส่วนขยะกลุ่มพีอี (PE) คือถุงพลาสติก จะถูกนำมาหลอมเป็นเม็ดพลาสติก ใส่สารเติมแต่งให้พร้อมต่อการแปรรูปนำไปผลิตเป็นสินค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้ต่อไป

Upcycling the Oceans, Thailand คือ ต้นแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ช่วยจัดการปัญหาขยะและของเหลือใช้จากสินค้าหลังการใช้ ให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ ด้วยนวัตกรรมการแปรรูปขยะให้เป็นวัตถุดิบ แทนการผลิตใหม่ทั้งหมด ช่วยให้ขยะพลาสติกกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง

คุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ได้ ด้วยการทิ้งขยะพลาสติก ที่จุดรวบรวมขยะของโครงการ หรือติดตามข่าวสารและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ได้ที่ Facebook: Upcycling the Oceans, Thailand แล้วขยะจะไม่เป็นแค่ขยะอีกต่อไป ร่วมสนับสนุนการดูแลทะเลไทยให้สวยงามและยั่งยืน โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ มูลนิธิอิโคอัลฟ์

Upcycling the Oceans, Thailand

คิดก่อนเท

#เทใส่ หรือ #เททิ้ง คือการตัดสินใจเพื่อโลก

GC ขับเคลื่อน Circular Living อย่างเป็นรูปธรรม

GC ตอกย้ำการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้ด้วยการพัฒนาโครงการ นำขยะพลาสติก วัสดุเหลือใช้มาแปรรูป ผ่านการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มเติมด้วยนวัตกรรมทางด้านวัสดุ สร้างมูลค่ากลายเป็นสินค้าแฟชั่น เริ่มต้นกับวันดีดี วันสถาปนา GC 19 ตุลาคมนี้