จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid – 19 ส่งผลต่อความกังวลด้านสุขภาวะ และการดำเนินชีวิตของประชาชนไทย ที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัย การทำงานจากที่พักอาศัย (Work from Home) การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) นอกจากนี้ ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว เรายังได้เห็นถึงความทุ่มเทอย่างหนักของบุคคลากรทางการแพทย์

GC ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความห่วงใยต่อคุณภาพชีวิตคนไทย ด้วยกิจกรรม การสนับสนุน และโครงการริเริ่มต่างๆ ที่ดำเนินการอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น บุคคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และผู้ได้รับผลกระทบ เป็นต้น โดย GC มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วน ที่อยู่เคียงข้างผู้คนในสังคมแม้ช่วงวิกฤติ ด้วยการพัฒนาและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์คนทุกกลุ่ม (Solutions for Everyone) ตามแนวคิด Chemistry for Better Living เพื่อแสดงให้เห็นว่า GC Cares for You ร่วมสู้ COVID-19