สามพันธมิตรเปิดตัวนวัตกรรมใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม โยเกิร์ตออร์แกนิคในบรรจุภัณฑ์ไบโอพลาสติก ครั้งแรกในไทยและเอเชีย

(19 ส.ค. 2557/ Energy Complex) สามพันธมิตรร่วมพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมเปิดตัวบรรจุภัณฑ์ไบโอพลาสติกสำหรับโยเกิร์ตออร์แกนิค ครั้งแรกในไทยและเอเชีย ความร่วมมือของ สามพันธมิตรที่แข็งแกร่ง คือ พีทีที โกลบอล เคมิคอล – ผู้นำในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ แดรี่โฮม - ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมออร์แกนิค นมจากธรรมชาติ 100 % และ Natureworks Asia Pacific บริษัทในกลุ่มพีทีที โกลบอล เคมิคอล ผู้จัดจำหน่ายไบโอพลาสติกชนิด PLA (Poly Lactic Acid) ภายใต้แบรนด์ Ingeo นับเป็นการประกาศเจตนารมณ์การดำเนินธุรกิจที่มุ่งดูแลผู้บริโภคควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของสังคม

นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ ( Athavudhi Hirunburana) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) กล่าวว่า พีทีที โกลบอล เคมิคอล ได้กำหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ โดยคำนึงถึงความสมดุลใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าแก่สินค้าของบริษัทฯ ได้คำนึงถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปตลอด การเปิดตัวบรรจุภัณฑ์ถ้วยโยเกิร์ตไบโอพลาสติกในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวที่กลุ่มพีทีที โกลบอล เคมิคอล ได้นำนวัตกรรมด้านไบโอพลาสติกไปสู่ผู้บริโภค โดยร่วมมือกับผู้ผลิตสินค้าขั้นปลายอย่าง แดรี่โฮม ที่มีเจตนารมณ์และเป้าหมายทางธุรกิจสอดคล้องกัน ในการร่วมพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มคุณค่าแก่ผู้บริโภคสินค้าพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อม อันเป็นแนวทางสู่การเป็นผู้นำธุรกิจที่สามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่สังคมด้วย

สำหรับการพัฒนานวัตกรรมไบโอพลาสติก พีทีที โกลบอล เคมิคอล มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี โดยบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นในบริษัทเจ้าของเทคโนโลยีด้านไบโอพลาสติกในอเมริกา ซึ่งประสบความสำเร็จในการดำเนินการผลิตสินค้าออกสู่ตลาดโลก และกำลังจะนำเทคโนโลยีมาขยายฐานการผลิตในเอเชีย โดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งมีความพร้อมด้านวัตถุดิบ มีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตพืชเกษตรที่เป็นวัตถุดิบหลักสำหรับโรงงาน ไบโอพลาสติก อาทิ น้ำตาลจากพืช การนำน้ำตาลจากพืช มาใช้เป็นวัตถุดิบแก่โรงงานไบโอพลาสติก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และยกระดับรายได้ของเกษตรกรไทย ขณะเดียวกันก็สามารถพัฒนาสินค้าตอบรับความต้องการของผู้บริโภคในโลกยุคใหม่ที่มีความห่วงใยและต้องการมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม

นายพฤติ เกิดชูชื่น (Pruitti Kerdchoochuen) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แดรี่โฮม กล่าวว่า เราเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมออร์แกนิคเจ้าแรกของไทย ก่อตั้งมา 15 ปี ผลิตภัณฑ์ของแดรี่โฮมได้รับเครื่องหมาย Carbon Footprint ทุกตัว มุ่งเน้นในเรื่องความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ ตามหาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมมานานหลายปี การใช้บรรจุภัณฑ์ถ้วยโยเกิร์ตไบโอพลาสติก "Ingeo" ทำให้สามารถลดการปล่อย CO2 ตลอดจนช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย เรามั่นใจการเป็นพันธมิตรทางการค้ากับ PTTGC และ NatureWorks เป็นอย่างมาก สำหรับโยเกิร์ตออร์แกนิคในบรรจุภัณฑ์ไบโอพลาสติกจัดจำหน่ายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อชั้นนำทั่วไป ได้แก่ Jiffy, Max Value, Tops Supermarket, Gourmet Market. Lemon Farm, Villa Market, Foodland, Isetan, Big C และ Lotus ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป โดยแดรี่โฮมมียอดขายโยเกิร์ตออร์แกนิคราว 2,500,000 ถ้วยต่อปี

นายวิบูลย์ พึงประเสริฐ (Viboon Pungprasert) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท NatureWorks Asia Pacific จำกัด กล่าวว่า Ingeo เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติกที่ทำมาจากพืช 100% ถือเป็นนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง โดยเม็ดพลาสติก Ingeo สามารถนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดต่าง ๆ ที่มีคุณภาพดีไม่แตกต่างจากพลาสติกทั่วไป อีกทั้งยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดการใช้พลังงานได้มากกว่า 50% ซึ่งการเปลี่ยนมาใช้ถ้วยโยเกิร์ตที่ทำจากไบโอพลาสติก Ingeo ของแดรี่โฮมนี้สามารถลดการปล่อย CO2 ได้เท่ากับ CO2 ที่ใช้ในการปลูกต้นไม้ 87 ต้น ตลอดระยะเวลา 10 ปี เลยทีเดียว ปัจจุบัน เม็ดไบโอพลาสติก Ingeo มีการนำไปใช้ผลิตถ้วยโยเกิร์ตอยู่แล้วในต่างประเทศ ได้แก่ Danone และ Stonyfield ในประเทศเยอรมันและสหรัฐอเมริกา การเปิดตัวถ้วยโยเกิร์ตไบโอพลาสติก Ingeo ของแดรี่โฮมในวันนี้ จึงถือเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าผู้บริโภคทั่วโลกต่างสนใจและให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ตอบสนองความใส่ใจต่อคนในครอบครัว และคงคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ดี

พีทีที โกลบอล เคมิคอล ดดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ได้แก่ เอทิลีนออกไซด์ โพลิเมอร์ เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ รวมถึง ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Chemicals) เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ รองรับการเจริญเติบโตของความต้องการในอนาคต ที่ผู้บริโภคจะคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ได้แก่ โอลีโอเคมี ใช้วัตถุดิบจากน้ำมันปาล์ม ไขมันสัตว์ ไบโอพลาสติกใช้วัตถุดิบจากน้ำตาลซึ่งได้จากอ้อยหรือมันสำปะหลัง เป็นต้น บริษัทฯ มี แผนการลงทุนในผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง (www.pttgcgroup.com)

แดรี่โฮม ก่ก่อตั้งมาเป็นเวลา 15 ปี โดยเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมและโยเกิร์ตที่ใช้นมออร์แกนิครายแรกๆ ในประเทศที่มีใบรับรองอย่างเป็นทางการ 1 ใน 2 รายของประเทศไทย นอกจากนี้ แดรี่โฮมยังได้รับการรับรองและติดฉลาก Carbon Credit ในผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่วางขายในร้านค้าปลีก แสดงถึงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นเป็นบริษัทที่มีการขอรับรองมาตรฐานด้าน Organic และ Carbon Credit มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยผลิตภัณฑ์ของแดรี่โฮม ที่มีจำหน่ายในร้านค้าปลีกต่างๆ ประกอบด้วย นมสด, โยเกิร์ต และ โยเกิร์ตพร้อมดื่ม (www.dairyhome.co.th)

บริษัท NatureWorks LLC ผู้LLC ผู้จัดจำหน่ายไบโอพลาสติกชนิด PLA และ Lactide ระดับโลก นับเป็นบริษัทแรกที่ขายเม็ดไบโอพลาสติกที่ทำจากพืช 100% และมี Carbon Footprint ต่ำ ในเชิงพาณิชย์ทั่วโลกมากว่า 10 ปี เพื่อนำไปผลิตเป็นสินค้าพลาสติกได้มากมาย อาทิ บรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ ฟิล์ม และเส้นใย โดยมีคุณสมบัติและคุณภาพไม่แตกต่างจากพลาสติกทั่วไป NatureWorks ถือหุ้นโดยบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และ บริษัท Cargill ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจอาหารเกษตรกรรม การเงิน และ การบริการ ระดับโลก (www.natureworksllc.com)