พีทีที โกลบอล เคมิคอล เชื่อมั่นผลการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่อง

นายบวร วงศ์สินอุดม (Bowon Vongsinudom) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) กล่าวว่า ในไตรมาส 1 ปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 146,366 ล้านบาท EBITDA 10,999 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิ 6,296 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 1.40 บาท

ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 6,296 ล้านบาท ซึ่งมีเหตุผลหลักมาจากปัจจัยภายนอกได้แก่ราคาพาราไซลีนที่ปรับตัวลดลงจากกำลังการผลิตใหม่ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าส่วนเพิ่มความต้องการในตลาด ประกอบกับปัจจัยภายใน ได้แก่การหยุดผลิตของโรงโอเลฟินส์ซึ่งเป็นหัวใจหลักของบริษัทฯ ถึง 2 โรง ทำให้ปริมาณผลิตภัณฑ์ลดลง อย่างไรก็ตาม โรงงานดังกล่าวได้กลับมาเดินเครื่องผลิตตามปกติแล้ว และวัฏจักรของผลิตภัณฑ์โพลีเอทิลีนเป็นช่วงขาขึ้นจึงทำให้ในไตรมาส 2/2557 บริษัทฯ คาดว่าผลประกอบการในกลุ่ม โอเลฟินส์จะปรับตัวดีขึ้น

บริษัทฯ ได้มุ่งเสริมศักยภาพในการดำเนินงานผ่านโครงการ Operational Excellence (OpEx) ที่มีเป้าหมายลดการใช้พลังงานและเพิ่มเสถียรภาพของโรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบการปฏิบัติงาน และตรวจประเมิน OpEx Maturity Assessment ให้กับบริษัท ใน กลุ่ม ปตท. โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น OEMs Element Assessor หรือกลุ่มคนที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญเฉพาะทางที่จะมีส่วนร่วมผลักดันให้ กลุ่ม ปตท. ก้าวไปสู่การเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำ และก้าวไปสู่ Top Quartile Performance นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลจากงาน PTT Group Operational Excellence Award 2014 ได้แก่ รางวัล Best Practice Sharing รางวัล Process Engineer และ รางวัล Zero Unplanned Shutdown อีก 6 รางวัล

ในส่วนของโครงการการลงทุนในต่างประเทศและการขยายธุรกิจไปตลาดผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณาการลงทุนโดยหาผู้ร่วมทุน (JV Partner) ที่มีเทคโนโลยีและความชำนาญ ในการผลิต ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังได้มีการทำการตลาดล่วงหน้าเพื่อสร้างฐานลูกค้าและส่วนแบ่งการตลาดของผลิตภัณฑ์ปลายน้ำตาม กลยุทธ์ของบริษัทฯ

ความก้าวหน้าโครงการลงทุนในต่างประเทศ

  • อินโดนีเซีย : บริษัทลงนามสัญญาร่วมทุน (Joint Venture) กับ เปอร์ตามิน่า ในการทำตลาดและการค้า และลงนาม Head of Agreement (HOA) เพื่อการร่วมทุนตั้งโรงงานแครกเกอร์ ขนาดกำลังการผลิตระดับโลก (กำลังการผลิตเอทิลีน 1 ล้านตันต่อปี) เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการภายในประเทศอินโดนีเซีย ที่ปัจจุบันมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ในกลุ่ม PE และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่นๆ อีกจำนวนมาก มูลค่าการลงทุนประมาณ 4,000-5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
  • จีน : PTTGC ลงนามร่วมกับ Sinochem เพื่อศึกษาการลงทุนธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ในประเทศจีน และการทำตลาดร่วมกัน เนื่องจากตลาดในประเทศจีนยังมีแนวโน้มเติบโตอีกมาก
  • โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยี (R&D Technology Center) โดยปัจุบันบริษัทในกลุ่ม ที่สามารถร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีและต่อยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ร่วมกัน ได้แก่ Myriant, Emery และ Vencorex

พีทีที โกลบอล เคมิคอล ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ โดยมีธุรกิจหลัก 7 กลุ่ม ปัจจุบันมีกำลังการผลิตเคมีภัณฑ์และปิโตรเคมีรวม 8.72 ล้านตันต่อปี และมีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบและคอนเดนเสทรวม 280,000 บาร์เรลต่อวัน นอกจากนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจสู่ธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialties Chemical) และธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green)