พีทีที โกลบอล เคมิคอล เผยผลการดำเนินงานดีขึ้น แม้เผชิญ 3 สถานการณ์กระทบการดำเนินงาน พร้อมปรับโครงสร้างบริหารรับธุรกิจเติบโต

พีทีที โกลบอล เคมิคอล เผยผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2556 มีผลกำไรสูงขึ้นแม้เผชิญ 3 สถานการณ์กระทบการดำเนินงาน ประกอบด้วย ท่อส่งน้ำมันรั่ว โรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 5 หยุดการผลิตจากฟ้าผ่า และโรงงาน LDPE หยุดดำเนินงาน บริษัทได้ปรับโครงสร้างบริหารเพื่อการเติบโตในอนาคต เดินหน้าขยายกำลังการผลิต เพิ่มมูลค่าสูงสุดจากสายการผลิตครบวงจร ยกระดับองค์กรสู่สากลจากการจัดอันดับของสถาบันระดับโลก

นายบวร วงศ์สินอุดม (Bowon Vongsinudom, CEO) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 9,610 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 130 จากไตรมาส 2 / 2556 แม้การดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาส 3 ปีนี้ ได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายถึง 3 ปัจจัย คือ 1) ท่อส่งน้ำมันรั่ว 2) โรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 5 ของ ปตท. หยุดการผลิตจากฟ้าผ่า และ 3) โรงงานเม็ดพลาสติก LDPE หยุดการผลิต 2.5 เดือน โดยสามารถกลับมาดำเนินงานได้ก่อนกำหนดการซ่อมอุปกรณ์ 1 เดือน เนื่องจากบริษัทฯ สามารถรักษาประสิทธิภาพการผลิต และบริหารจัดการ Supply Chain เพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดในการดำเนินงาน

บริษัทฯ ยังได้รับการยกระดับองค์กรสู่สากลจากการจัดอันดับของสถาบันระดับโลก โดยได้รับ 1) การคัดเลือกจาก S&P Dow Jones ผู้จัดทำกลุ่มดัชนี Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ให้เป็น 1 ใน 10 บริษัทชั้นนำในกลุ่มเคมีภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก 2) ได้รับรางวัล CDP : Carbon Disclosure Projects ดีเด่นด้านบริหารจัดการ Climate Change และ 3) ได้ขึ้นสู่อันดับที่ 18 จากอันดับที่ 24 ของโลก จากการจัดอันดับ ICIS Top 100 Chemical Companies 2013 โดย ICIS สถาบันวิเคราะห์ข้อมูลชั้นนำในธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ นับเป็นบริษัทเดียวในประเทศอาเซียน ที่ติดอยู่ใน Top 20

สำหรับแนวทางการเติบโตตามแผนกลยุทธ์จะมีทั้งการต่อยอดเพื่อสร้างกำไรจากการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าจากการผลิตครบวงจรของฐานธุรกิจปัจจุบันและการขยายการลงทุนไปยังตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตที่ดี โดยโครงการหลักที่เสร็จแล้วและกำลังดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2558 รวม 5 โครงการ ได้แก่

  • โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานโอเลฟินส์ขนาด 1 ล้านตัน กำหนดแล้วเสร็จในปี 2559
  • โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานเอทิลีนออกไซด์ (New) กำหนดแล้วเสร็จในปี 2558
  • โครงการขยายกำลังการผลิตอะโรเมติกส์ กำหนดแล้วเสร็จปี 2558
  • โครงการเพิ่มการผลิตบิวทาไดอีนและบิวทีน-1 กำหนดแล้วเสร็จปี 2556
  • โครงการเพิ่มสัดส่วนการใช้ก๊าซในโรงโอเลฟินส์ I 4-1 เสร็จสมบูรณ์แล้ว

สำหรับการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายฐานการผลิตเคมีภัณฑ์กลุ่มพิเศษ (HVS-High Volume Specialty) ที่มีราคาสูงซึ่งต้องอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งเป็นการลงทุนเพื่อรองรับความต้องการของสังคมเมืองยุคใหม่ และมุ่งเข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรงในประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน สรุปความก้าวหน้าโครงการลงทุนที่สำคัญ ดังนี้

  1. โครงการร่วมทุนกับบริษัท PT Pertamina (Persoro) บริษัทน้ำมันแห่งชาติของอินโดนีเซีย เพื่อร่วมศึกษาและลงทุนสร้างโรงงานปิโตรเคมีทั้งอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำในประเทศอินโดนีเซีย มูลค่าการลงทุน 4-5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ คาดว่าจะเซ็นสัญญาร่วมทุนได้ในช่วงปลายปี 2556
  2. โครงการร่วมทุนกับบริษัท Sinochem International ของประเทศจีน เพื่อร่วมกันศึกษาโอกาสในการร่วมมือขยายธุรกิจปิโตรเคมี โดยการตั้งโรงงานผลิตโพลียูรีเทนและโพลีคาร์บอเนตในประเทศจีน ซึ่งยังมีความต้องการและมีอัตราการเติบโตสูง คาดว่าจะได้ข้อสรุปในการร่วมทุนช่วงปลายปี 2556

การปรับโครงสร้างบริหารจัดการใหม่รับการขยายธุรกิจ

การปรับโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อการดำเนินธุรกิจให้มีการดูแลการผลิตและการดำเนินธุรกิจที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร ตลอดจนเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย

  • แต่งตั้ง นายกัญจน์ ปทุมราช (Kun Patumraj) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและบำรุงรักษา เป็นประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น (Chief Operating Officer-Up Stream Petrochemical Business : COU เพื่อดูแลการดำเนินงานของโรงกลั่นน้ำมันและกลุ่มปิโตรเคมีขั้นต้นประกอบด้วย กลุ่มโรงงานอะโรเมติกส์และกลุ่มโรงงาน โอเลฟินส์
  • แต่งตั้ง นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ (Athavudhi Hirunburana) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโพลิเมอร์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย (Chief Operatin Officer-Down Stream Petrochemical Business : COD เพื่อดูแลการดำเนินงานกลุ่มธุรกิจโพลิเมอร์ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมและกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ