กรมประมงร่วมกับพีทีที โกลบอล เคมิคอล ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.ระยอง

เมื่อเร็วๆ นี้ กรมประมง โดย นายวิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดย ดร. ทัศนาลักษณ์ สันติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร ร่วมกัน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 7.38 ล้านตัว บริเวณอ่าวมะขามป้อม อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดระยอง โดยจะมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจ ในระยะ 1 ปี จากนี้ เป็นจำนวน 50 ล้านตัว เพื่อสร้างความมั่งคงด้านอาหารและรายได้ของชาวประมง