ชาวระยอง - "พีทีที โกบอล เคมิคอล" ร่วมใจจัดงาน Big Cleaning Day อ่าวพร้าวพราวเสม็ดเสร็จแล้วฮิ

อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จ.ระยอง วันที่ 10 ส.ค: นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง จับมือกับ พีทีที โกลบอล เคมิคอล จัดงาน "Big Cleaning Day อ่าวพร้าวพราวเสม็ดเสร็จแล้วฮิ" ระดมดารานักร้องร่วมใจลงพื้นที่อ่าวพร้าว ทำความสะอาดชายหาด และขอขมาพระแม่คงคา ระหว่าง 10-11 ส.ค.นี้ เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่น และขวัญกำลังใจที่จะพลิกฟื้นอ่าวพร้าวให้ทรายขาวสะอาดดังเดิม เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่ชาวระยองและชาวไทยภูมิใจต่อไป

นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า "ด้วยศักยภาพของคนในท้องถิ่นและพื้นที่มีความเข้าใจเป็นอย่างดีต่อเหตุวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้ และไม่ได้นิ่งดูดาย รวมทั้งความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน การทำความสะอาดหาดทรายเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพราะความเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกัน โดยไม่เกี่ยงว่าจะต้องเป็นคนของภาครัฐหรือเอกชนแต่อย่างใด และด้วยเจตนารมณ์ที่แสดงความรับผิดชอบอย่างสูงสุด ตลอดจนความพร้อม จึงทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยดีและราบรื่นรวดเร็ว พร้อมกันนี้ เราทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมมือกันจัดงาน "Big Cleaning Day อ่าวพร้าวพราวเสม็ดเสร็จแล้วฮิ" ร่วมกับพีทีที โกลบอล เคมิคอล และยังได้จัดพิธีกรรมขอขมาพระแม่คงคาไปพร้อมๆ กันด้วย เนื่องจากชาวเล ชาวบ้านหรือเจ้าของธุรกิจบนเกาะมีความศรัทธาและเคารพต่อสายน้ำและท้องทะเลที่ช่วยให้เขาเหล่านี้มีอาชีพและธุรกิจที่เลี้ยงตัวได้ ไม่ว่าเหตุการณ์ใด ก็ตาม ทั้งที่เกิดโดยมนุษย์หรือโดยธรรมชาติ เรายังเชื่อว่าพลังแห่งธรรมชาตินั้นอยู่แวดล้อมรอบตัวเรา คล้ายกับเวลาที่ผู้น้อย ทำสิ่งผิดพลาดต่อผู้ใหญ่โดยไม่เจตนา แล้วหากมีการกล่าวขอโทษหรือขอขมา แน่นอนว่าผู้ใหญ่ท่านนั้นๆ ก็ย่อมต้องให้อภัย ในความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นกับเราทุกคนได้"

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า "จากเหตุการณ์ที่ผ่านมา พีทีที โกลบอล เคมิคอล ต้องขอขอบคุณชาวจังหวัดระยอง และทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจพลิกฟื้นคืนทรายขาวสะอาดสู่อ่าวพร้าว เรายังมีความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะร่วมมือกับทุกคน และทุกฝ่าย อย่างเต็มกำลัง รวมทั้งมีแผนแก้ไขปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้อย่างจริงจังในระยะยาวและยั่งยืน เบื้องต้นในวันนี้ เราขอมอบเงินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ กลุ่มอาชีพประมงและผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย จำนวนกว่า 300 ราย

นายอนนต์ กล่าวเสริมว่า "ผม ในนามของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล ขอโทษและขอแสดงความรู้สึกเสียใจอีกครั้ง ต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้ เราทุกคนมิได้นิ่งนอนใจแม้แต่น้อย บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ ความจริงใจและมุ่งมั่นที่จะแก้ไขวิกฤตนี้ บนพื้นฐานวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นด้วยเช่นเดียวกัน"

นายวิชิต ชาติไพสิฐ กล่าวสรุปว่า "จังหวัดระยองและประชาชนในท้องถิ่นเข้าใจดีถึงวิกฤตที่เกิดขึ้น และได้เห็นว่าทาง พีทีที โกลบอล เคมิคอลมีความตั้งใจจริงที่เข้าช่วยเหลือเยียวยาเป็นอย่างดี จึงคาดว่า เราสามารถแก้ปัญหานี้ผ่านไปได้ด้วยดีและรวดเร็วด้วยความเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกัน"