ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ได้เกิดเหตุท่อรับน้ำมันดิบขนาด 16 นิ้ว รั่วที่บริเวณทุ่นรับน้ำมันดิบ (Single Point Mooring)ซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งท่าเรือมาบตาพุดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 20 กิโลเมตร ขณะกำลังมีการส่งน้ำมันมายัง โรงกลั่นน้ำมันของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เมื่อเวลา 06.50 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2556 นั้น บริษัทฯ มีความคืบหน้าในการดำเนินงาน ดังนี้

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมันจากทะเลและชายฝั่ง และทำการลำเลียงและขนส่งขยะปนเปื้อนน้ำมันออกจากบริเวณอ่าวพร้าวแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา เพื่อส่งไปยังท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยการสนับสนุนจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขยะที่ติดคราบน้ำมันทั้งหมดถูกนำไปรวบรวมไว้ที่โรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ ซึ่งจะมีการนำไปตรวจสอบ แยกประเภทและส่งกำจัดตามมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดไว้ตามกฎหมายต่อไป

บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการฟื้นฟูชายหาด ด้วยกระบวนการธรรมชาติบำบัด โดยการไถกลบพรวนเพื่อพลิกทรายให้ได้สัมผัสอากาศ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้จุลินทรีย์ในการกินน้ำมันเป็นอาหารทำให้คราบน้ำมันชายหาดหมดเร็วยิ่งขึ้น ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ น้ำทะเลที่ซัดเข้าพื้นที่บนหาดทราย ก็เป็นอีกวิธีตามธรรมชาติที่ช่วยเติมอากาศทำให้จุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผลดีที่ได้รับเพิ่มเติมคือ เป็นการทำความสะอาดทรายไปพร้อมกัน นอกจากนี้ ยังคงมีการใช้ absorbent boom กั้นเป็นแนวตลอดชายหาดควบคู่กันไป เพื่อป้องกันและดูดซับคราบน้ำมันที่อาจหลงเหลืออยู่ ในเบื้องต้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการพลิกทรายไปแล้วทั้งหมด 3 ครั้ง พร้อมทั้งมีการติดตามผลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จะดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อขจัดคราบน้ำมันให้หมดไปโดยเร็ว พร้อมทั้งจะให้ความร่วมมือกับภาครัฐทั้งในการขจัดคราบน้ำมันและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมต่อไป

สำหรับมาตรการการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้น บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับจังหวัดระยองในการรวบรวมข้อมูลจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำมันรั่วไหล เพื่อเร่งดำเนินการเยียวยาและฟื้นฟูต่อไป