ฉบับที่ 12 รายงานความคืบหน้าการระงับเหตุท่อรับน้ำมันดิบรั่วในทะเล ห่างจากชายฝั่งประมาณ 20 กิโลเมตร

บริษัท ฯ ขอรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าเหตุท่อรับน้ำมันดิบขนาด 16 นิ้วรั่ว ที่บริเวณทุ่นรับน้ำมันดิบ (Single Point Mooring) ซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งท่าเรือมาบตาพุดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 20 กิโลเมตร ขณะกำลังมีการส่งน้ำมันมายังโรงกลั่นน้ำมันของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 เวลา 06.50 น. ดังนี้

การปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมันในวันนี้ (3 สิงหาคม 2556) ได้ทำการลำเลียงและขนส่งขยะปนเปื้อนน้ำมันดิบออกจากบริเวณอ่าวพร้าวไปรวบรวมไว้ที่โรงกลั่นน้ำมันเพื่อนำไปตรวจสอบ แยกประเภทและส่งกำจัดตามมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดไว้ตามกฎหมาย โดยได้รับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดทีมทำการขจัดคราบน้ำมันบนชายหาดโดยวิธีดูดซับด้วยวัสดุซับน้ำมัน ทำความสะอาดโขดหินโดยการฉีดน้ำแรงดันสูงและเช็ดคราบให้ชายหาดกลับคืนสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด คงมาตรการเฝ้าระวังทางเรือ โดยใช้เรือของ PTTGC จำนวน 5 ลำ เฝ้าระวังตรวจสอบในทะเล วางบูมกั้นและจัดทีมเฝ้าระวังติดตามกำจัดฟิล์มน้ำมันหากมีหลงเหลือและถูกพัดมาตามคลื่นมาที่ชายหาด และยังจัดให้มีเรือตรวจรอบเกาะตลอด 24 ชั่วโมง

ในวันนี้ เจ้าหน้าที่ PTTGC ร่วมกับทหารเรือ และพนักงานจิตอาสา PTTGC เริ่มปฏิบัติงานร่วมกับผู้มีจิตอาสาจากพันธมิตรหลายหน่วยงานเข้ามาสมทบ ได้แก่ ชมรมพลังไทยใจอาสา กลุ่ม ปตท. จัดหางานระยอง กรมอุทยานฯ เทศบาลเพ บมจ. ไออาร์พีซี และจิตอาสาจากอีกหลายกลุ่ม รวมจำนวนประมาณ 900 คน ช่วยปฏิบัติการทำความสะอาดชายหาดอ่าวพร้าว และมีทีมงานจากสาธารณสุขจังหวัดระยอง ยังคงสนับสนุนจัดทีมพยาบาล มาตั้งจุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น จุดเฝ้าระวังสุขภาพและสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงานและจิตอาสาทุกวัน

ผู้บริหารและทีมชุมชนสัมพันธ์ยังคงลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อรับฟังข้อร้องเรียนและเก็บข้อมูลผลกระทบจากชุมชน ผู้ประกอบการในพื้นที่ และบุคคลทั่วไปบนเกาะเสม็ดและหาดต่างๆ ให้ได้ข้อมูลครอบคลุมและครบถ้วนที่สุด เพื่อนำมาจัดทำแผนฟื้นฟูทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การท่องเที่ยวและอาชีพที่เกี่ยวเนื่องในระยะสั้นร่วมกับทางจังหวัดระยองและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมนี้ ในเบื้องต้นยังคงทำการสำรวจผลกระทบทั้งทางบก และทางน้ำ ตั้งแต่หาดสวนสน ก้นอ่าว หาดหินขาว เขาแหลมหญ้า หาดแม่รำพึง เฝ้าระวังใต้น้ำโดยทีมนักประดาน้ำของ PTT Group SEAL ต่อไปทุกวัน และถ่ายภาพทางอากาศโดยทีมสำรวจด้วยเครื่องร่อน Para glider เพื่อเฝ้าระวังและสร้างความมั่นใจในผลของการสำรวจอีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก กรมประมง และกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือยังคงเก็บตัวอย่างปลาและสัตว์น้ำตามจุดต่างๆ รอบเกาะเสม็ด เพื่อส่งไปตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน