ฉบับที่ 11 รายงานความคืบหน้าการระงับเหตุท่อรับน้ำมันดิบรั่วในทะเล ห่างจากชายฝั่งประมาณ 20 กิโลเมตร

บริษัท ฯ ขอรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าเหตุท่อรับน้ำมันดิบขนาด 16 นิ้วรั่ว ที่บริเวณทุ่นรับน้ำมันดิบ (Single Point Mooring) ซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งท่าเรือมาบตาพุดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 20 กิโลเมตร ขณะกำลังมีการส่งน้ำมันมายังโรงกลั่นน้ำมันของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 เวลา 06.50 น. ดังนี้

ผลการปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมันจนถึงเช้าวันนี้ (2 สิงหาคม 2556) พบคราบน้ำมันเล็กน้อยในทะเลและบนหาดทรายบริเวณอ่าวพร้าว อย่างไรก็ตาม ทีมงานได้จัดทีมเพื่อเฝ้าระวังติดตามกำจัดฟิล์มน้ำมันหากมีหลงเหลือและถูกพัดมาตามคลื่นมาที่ชายหาดเพื่อให้มั่นใจว่ากำจัดได้หมด ทำการขจัดคราบน้ำมันบนชายหาดด้วยวิธีดูดซับด้วยวัสดุซับน้ำมัน พร้อมทั้งเริ่มทำความสะอาดโขดหิน โดยการฉีดน้ำแรงดันสูงและเช็ดคราบ เพื่อให้สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์กลับคืนสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด การเฝ้าระวังทางเรือ ได้ใช้เรือของ PTTGC จำนวน 5 ลำ เฝ้าระวังตรวจสอบในทะเลต่อไป ทำการวางบูมกั้นคราบน้ำมันอีก 2 จุด พร้อมทั้งจัดเรือตรวจรอบเกาะตลอด 24 ชั่วโมง

กองทัพเรือ และกองทัพบก ได้ส่งเรือมาช่วยลำเลียงและขนส่งขยะปนเปื้อนน้ำมันดิบออกจากบริเวณอ่าวพร้าว โดยขยะปนเปื้อนที่เก็บจากบริเวณอ่าวพร้าว บริษัทฯ จะทำการลำเลียงไปรวบรวมไว้ที่โรงกลั่นน้ำมันเพื่อนำไปตรวจสอบและส่งกำจัดตามมาตรฐานต่อไป

เจ้าหน้าที่ PTTGC กับทหารเรือ และพนักงานจิตอาสา PTTGC เริ่มปฏิบัติงานร่วมกับผู้มีจิตอาสาจากพันธมิตรหลายหน่วยงานที่มีจิตอาสาเข้ามาสมทบ ได้แก่ กองทัพบก กลุ่ม ปตท. จัดหางานระยอง กรมอุทยานฯ บมจ. ไออาร์พีซี รวมจำนวนจิตอาสาที่มาช่วยปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมันวันนี้ ประมาณ 700 คน โดยบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณสุขจังหวัดระยอง จัดทีมพยาบาล ตั้งจุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น จุดเฝ้าระวังสุขภาพและสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงานและจิตอาสาทุกวัน

การเฝ้าระวังผลกระทบต่อชุมชน ในวันนี้ผู้บริหารและทีมชุมชนสัมพันธ์ยังคงลงพื้นที่ดูแลชุมชนต่างๆ ในเกาะเสม็ดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเก็บข้อมูลผลกระทบ และข้อกังวลต่างๆ ของชุมชน ผู้ประกอบการในพื้นที่ และบุคคลทั่วไปบนเกาะเสม็ดและหาดต่างๆ พร้อมจัดทำแผนฟื้นฟูทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การท่องเที่ยวและอาชีพที่เกี่ยวเนื่องทั้งระยะสั้นและระยะยาว ร่วมกับจังหวัดระยองและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และยังคงดำเนินการสำรวจผลกระทบทั้งทางบก และทางน้ำ ตั้งแต่หาดสวนสน ก้นอ่าว หาดหินขาว เขาแหลมหญ้า หาดแม่รำพึง การสำรวจเฝ้าระวังใต้น้ำโดยทีมนักประดาน้ำของ PTT Group SEAL โดยการสำรวจทุกวิธีนี้จะทำการสำรวจทุกวัน และได้จัดทีมสำรวจขึ้นถ่ายภาพทางอากาศโดยใช้เครื่องร่อน Para glider ทำการสำรวจและถ่ายภาพทางอากาศเพื่อเฝ้าระวังและสร้างความมั่นใจในผลของการสำรวจผลกระทบอีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก กรมประมง และกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือได้ออกทำการเก็บตัวอย่างปลาและสัตว์น้ำตามจุดต่างๆ รอบเกาะเสม็ด เพื่อส่งไปตรวจสอบเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนทุกวัน