ทุกฝ่ายพร้อมประสานพลังดูแลเกาะเสม็ด

รมว. กระทรวงพลังงาน นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายวิชิต ชาตไพสิฐพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล และหน่วยงานราชการ-เอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงสำรวจพื้นที่อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด ตรวจความคืบหน้าการดำเนินงานขจัดคราบน้ำมัน และหาแนวทางร่วมแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศทางทะเล

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รมว. กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การแก้ปัญหาของบริษัทฯ เป็นไปอย่างรวดเร็ว น่าพอใจ ผมได้ให้นโยบายสำคัญในเรื่องการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ปะการัง โขดหินริมหาด พร้อมทั้งให้ตั้งหน่วยเฝ้าระวัง โดยอาจร่วมมือกับสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ ได้แสดงความเป็นห่วงด้านผลกระทบการท่องเที่ยว ซึ่งในความเป็นจริงพื้นที่เกิดปัญหาเป็นส่วนน้อยของเกาะเสม็ด ขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่อีกกว่า 90% นักท่องเที่ยวยังสามารถมาชมความสวยงามได้เหมือนเดิม ประการสำคัญ ได้ให้ PTTGC ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้น และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า การขจัดคราบน้ำมันน่าจะแล้วเสร็จในวันพรุ่งนี้ เนื่องจากพื้นที่เกิดปัญหามีเพียง 5-6 % ของพื้นที่เกาะเท่านั้น จากการสำรวจ พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังอยู่ ตอนนี้เราประกาศให้พื้นที่ที่เกิดปัญหาเป็นเขตแจ้งเตือนภัยเท่านั้น หลังจากนี้จะเป็นระดมความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พีทีที โกลบอล เคมิคอล กล่าวว่า ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาจากเหตุการณ์ที่เราไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดขึ้น แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว เราก็ต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะต้องฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับคืน และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอีก PTTGC ทำหน้าที่แก้ไขปัญหาอย่างตรงไปตรงมา พร้อมทั้งอยากฝากให้ช่วยกันให้ข้อเท็จจริงเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างที่ท่าน รมว. พลังงานกล่าว

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ CEO พีทีที โกลบอล เคมิคอล กล่าวว่า รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บริษัทฯ พร้อมเยียวยาผลกระทบและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของอ่าวพร้าวให้กลับคืนอย่างเร็วที่สุด

นายบวร วงศ์สินอุดม กล่าวถึงแผนฟื้นฟูระยะยาว ว่า จะร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษในการจัดทำแผนงานฟื้นฟูด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทางทะเล บริษัทฯ ตั้งใจฟื้นฟูสภาพให้กลับคืนเหมือนเดิม โดยเร็วที่สุด