ฉบับที่ 7 ความคืบหน้าเหตุท่อรับน้ำมันดิบรั่วในทะเล ห่างจากชายฝั่งประมาณ 20 กิโลเมตร

ตามที่ได้เกิดเหตุท่อรับน้ำมันดิบขนาด 16 นิ้วรั่ว ที่บริเวณทุ่นรับน้ำมันดิบ (Single Point Mooring) ซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งท่าเรือมาบตาพุดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 20 กิโลเมตร ขณะกำลังมีการส่งน้ำมันมายังโรงกลั่นน้ำมันของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 เวลา 06.50 น. นั้น

บริษัท ฯ ขอรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าดังนี้ นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองยังคงอยู่บัญชาการขจัดคราบน้ำมันบริเวณอ่าวพร้าว ร่วมกับผู้บริหาร PTTGC และเมื่อเวลา 15.40 น. นายวิเชษฐ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางมาพร้อมด้วยสื่อมวลชนและรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช มารับฟังบรรยายสรุป ตลอดจนตรวจพื้นที่ และให้ข้อแนะนำในการแก้ปัญหา ทั้งนี้ ได้มีผู้เชี่ยวชาญจากสิงคโปร์ บริษัท ออยล์ สปิล เรสปอนส์ จำกัด ได้ให้คำแนะนำว่า ให้แบ่งพื้นที่การจัดการเป็นส่วนๆ เช่น พื้นที่เร่งด่วน พื้นที่ขจัดคราบทั่วไป และพื้นที่ฟื้นฟู เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทีมงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของ PTTGC ร่วมกับกรมเจ้าท่า กองทัพเรือ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้มีการร่วมประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อวางแผน ขนส่งคราบน้ำมันไปกำจัดให้รวดเร็วขึ้น และเน้นการดูดน้ำมันดิบ (oil slick) ออกจากบริเวณด้านใต้ของหาดอ่าวพร้าว โดยกำลังมีการส่งรถดูดเก็บของเหลว (vacuum truck) จากโรงงานอะโรเมติกส์ 2 ของ PTTGC และนำขึ้นเรือบรรทุกขนาดใหญ่ (barge) มาทำการดูดเก็บ oil slick คาดว่าจะถึงประมาณ 18.00 น. โดยจะมีกำลังคนร่วมทำงานบริเวณดังกล่าว 60 คน

นอกจากนี้ จะทำการขยับแนวบูมดูดซับน้ำมัน (absorbent boom) จากชายหาดลงไปในทะเลให้มากขึ้น เพื่อให้แผ่นซับน้ำมัน (absorbent sheet) สามารถดูดซับน้ำมันได้มากยิ่งขึ้น และในวันพรุ่งนี้ วันที่ 30 ก.ค. 2556) PTTGC จะส่งกำลังคนมาผลัดเปลี่ยนอีก 150 คน ส่วนกองทัพเรือจะส่งมาผลัดเปลี่ยนจำนวน 200 คน ขณะที่ทางจังหวัดจะส่งอาสาสมัครมาร่วม 60 คน

และ เมื่อเวลา 16.40 น. คุณบวร วงศ์สินอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ PTTGC ได้นำคุณพีระวัฒน์ รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ตรวจสภาพคราบน้ำมันบนชายหาด และสั่งให้จัดหาเครื่องเก็บคราบน้ำมัน (oil skimmer) เพิ่มเพื่อเก็บน้ำมันดิบด้วย ในวันนี้สามารถเก็บคราบน้ำมันไปได้ประมาณ 5 ตัน และคาดว่าปริมาณน้ำมันที่อ่าวพร้าวยังเหลืออยู่ประมาณ 5 ตัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อขจัดคราบน้ำมันให้หมดโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งจะให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างดีที่สุดทั้งในการขจัดคราบน้ำมันและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมต่อไป