พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ Pertamina (Persero) ลงนามความร่วมมือ Head of Agreement (HoA) ลงทุนสร้างปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ระดับโลก

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC และ PT Pertamina (Persero) บริษัทน้ำมันแห่งชาติอินโดนีเซีย ลงนามความร่วมมือ ใน Head of Agreement (HoA) ร่วมลงทุน 4 - 5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สร้างปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ระดับโลก เป้าหมายแล้วเสร็จ ปี 2017 (พ.ศ. 2560)

(วันที่ 1 เมษายน 2556, อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ประเทศไทย) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ พีที เปอร์ตามิน่า ร่วมลงนาม HoA ประกาศความเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการ ระหว่าง ผู้ผลิตปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์รายใหญ่ของประเทศไทย และบริษัทน้ำมันแห่งชาติของอินโดนีเซีย โดย นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือ HoA เพื่อร่วมกันกำหนดกรอบความร่วมมือ แนวทางในการศึกษารายละเอียดการลงทุน การจัดทำแผนธุรกิจ จนถึงการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดำเนินการก่อสร้างโครงการปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจต้นน้ำถึงปลายน้ำ ที่มีขนาดกำลังการผลิตใหญ่ระดับโลก

นางคาเรน อากัสเทียวัน (Mrs. Karen Agustiawan) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท พีที เปอร์ตามิน่า กล่าวว่า "โครงการก่อสร้างปิโตรเคมิคอลคอมเพล็กซ์นี้ ประกอบด้วยโรงกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ที่จะมี โรงงานโอเลฟินส์ขนาดกำลังการผลิต 1 ล้านตันต่อปี รวมถึงโรงงานโพลิเมอร์ปลายน้ำ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดอินโดนีเซียซึ่งมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุน 4 - 5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 120,000 - 150,000 ล้านบาท)"

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ (Mr. Anon Sirisaengtaksin) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "บริษัทฯ มีความภูมิใจในฐานะบริษัทคนไทยที่ได้รับเลือกเป็นพันธมิตรดำเนินโครงการลงทุนที่มีความสำคัญทั้งต่อเศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซีย และภูมิภาคอาเซียน การขยายความร่วมมือระหว่าง พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ พีที เปอร์ตามิน่า จะสร้างปรากฏการณ์การพัฒนาอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีและธุรกิจต่อเนื่องในระดับภูมิภาคให้ก้าวไกลและเข้มแข็งยิ่งขึ้น การร่วมลงทุนในโครงการนี้ ยังสอดคล้องกับแผนการเติบโตของบริษัทฯ ทั้งในด้านการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ ปิโตรเคมีของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล และการขยายฐานการผลิตและการตลาดในภูมิภาคเอเชียและอาเซียน อีกทั้งเพิ่มโอกาสความเป็นไปได้ที่จะขยายขอบเขตความร่วมมือในธุรกิจด้านอื่นๆ ระหว่าง กลุ่ม ปตท. และ เปอร์ตามิน่า ในอนาคต อีกด้วย"

พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ พีที เปอร์ตามิน่า จะร่วมจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อดำเนินโครงการสร้าง ปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ ดังกล่าว โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น PT Pertamina (Persero) ร้อยละ 51 และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 49 และคาดว่าโครงการนี้จะเริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 2017 (พ.ศ. 2560)

พีที เปอร์ตามีน่า เป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติของประเทศอินโดนีเซีย ที่ถือหุ้นโดยรัฐบาลอินโดนีเซีย มีโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนและมีขนาดธุรกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ในเอเซีย โดยมีกำลังการกลั่นน้ำมันมากกว่า 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ทั้งนี้ พีที เปอร์ตามีนา มีเป้าหมายจะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศอินโดนีเซีย

พีทีที โกลบอล เคมิคอล เป็น แกนนำธุรกิจเคมีภัณฑ์ ในกลุ่ม ปตท. ปัจจุบัน มีกำลังการผลิตเคมีภัณฑ์และปิโตรเคมีรวม 8.45 ล้านตันต่อปี และมีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบและคอนเดนเสทรวม 280,000 บาร์เรลต่อวัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจสู่ธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialties Chemical) และธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green) โดยการร่วมทุนกับบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะสนับสนุนให้บริษัทฯ ขยายธุรกิจสู่ระดับนานาชาติ