พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับ 3 รางวัลยอดเยี่ยม

ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กิตติรัตน์ ณ ระนอง มอบรางวัล CEO ยอดเยี่ยมแก่ คุณอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ประสบความสำเร็จจากการประเมินของสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และพีทีที โกลบอล เคมิคอล ยังได้รับรางวัล CFO ยอดเยี่ยม โดย คุณปฏิภาณ สุคนธมาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี และ IR ยอดเยี่ยม โดย คุณทิติพงษ์ จุลพรศิริดี ผู้จัดการฝ่ายการเงินองค์กร

สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ได้จัดมอบรางวัล SAA Awards เป็นรางวัลที่มอบแก่ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการประเมินจากนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุนว่ามีผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จ โดยในปีนี้มีการจัดงานที่โรงแรมโฟร์ซีซันส์ กรุงเทพฯ