พีทีที โกลบอล เคมิคอล ขยายธุรกิจเคมีภัณฑ์กลุ่มพิเศษและไบโอพลาสติก

พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) เดินหน้ารุกตลาดภูมิภาคเอเซียและตลาดโลก เข้าซื้อหุ้น 51% ในบริษัท Perstorp Holding France SAS เพื่อขยายการลงทุนธุรกิจการผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษและเข้าซื้อหุ้น 50 % ในบริษัท NatureWorks LLC เพื่อขยายการลงทุนธุรกิจไบโอพลาสติก

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC กล่าวว่า ตามที่กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนธุรกิจ Isocyanates กับบริษัท Perstorp Holding France SAS เมื่อปลายปี พ.ศ. 2554 นั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมด ในบริษัท Perstorp Holding France SAS จำนวนเงิน 114.8 ล้านเหรียญยูโรหรือประมาณ 4,830 ล้านบาท จากผู้ถือหุ้นเดิมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งดำเนินการเปลี่ยนชื่อจาก Perstorp Holding France SAS เป็น VENCOREX Holding

VENCOREX เป็นผู้ผลิตและเจ้าของเทคโนโลยีในการผลิตไอโซไซยาเนส ( Isocyanates ) ซึ่งเป็นเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ(High Volume Specialties) ที่ใช้ในการผลิตสารโพลียูรีเทน ซึ่งมีคุณสมบัติหลักเหมาะสำหรับการใช้งานเป็นสารเคลือบในอุตสาหกรรมยานยนต์ การผลิตฉนวนกันความร้อนสำหรับก่อสร้างอาคาร รวมถึงการผลิตโฟมที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยบริษัทร่วมทุนเวนคอเร็กซ์ มีฐานการตลาดที่เข้มแข็งอยู่แล้วในยุโรป และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการผลิตไอโซไซยาเนส กลุ่ม Toluene diisocyanate (TDI), Hexamethylene diisocyanate (HDI) และ ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง ปัจจุบันมีโรงงานตั้งอยู่ในประเทศฝรั่งเศสและอเมริกา

"การร่วมลงทุนใน VENCOREX จะมุ่งเน้นการลงทุนเพื่อวิจัยและพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพในด้านปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขันและเพิ่มโอกาสทางการตลาดในภูมิภาคเอเชีย ถือเป็นการต่อยอดธุรกิจและเพิ่มความเข้มแข็งของกลุ่มเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษที่มีคุณสมบัติเฉพาะ หรือ High Volume Specialties ซึ่งเป็นธุรกิจปลายน้ำที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งยังเป็นการรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมก่อสร้างในเอเชียที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ตลอดจนแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในอาคารสำนักงาน และที่พักอาศัยในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจมากขึ้น จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อนในอาคาร ซึ่งมีการใช้ Polyurethane ("PU") ในสารตั้งต้นในการผลิต มีการเติบโตและเป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย" นายอนนต์กล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อหุ้นและลงทุนร้อยละ 50 ในบริษัท NatureWorks LLC เป็นจำนวนเงิน 150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 4,572 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว โดย NatureWorks เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ดำเนินธุรกิจผลิตไบโอพลาสติกประเภท PLA (Poly Lactic Acid) ปัจจุบันมีกำลังการผลิตประมาณ 140,000 ตันต่อปี ไบโอพลาสติกประเภท PLA เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

พีทีที โกลบอล เคมิคอล เป็นแกนนำของธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemical Flagship) ของ กลุ่ม ปตท. ดำเนินธุรกิจ ปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ มีกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ รวม 8.2 ล้านตันต่อปี และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมรวม 228,000 บาร์เรลต่อวัน โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ในธุรกิจปิโตรเคมีประกอบด้วย Polymers, EO-Based Performance, Green Chemicals, and High Volume Specialties.

ข้อมูลเพิ่มเติม www.pttgcgroup.com

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : ณิชาภา จรัสไกรสร

โทร. 087-800-6997 Nichapa.c@pttgcgroup.com

จินตรัตน์ สายอินทวงศ์

โทร. 081-8036607 chintarat.s@pttgcgroup.com