PTTGC ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/58 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 45% จับมือพันธมิตรญี่ปุ่น ร่วมทุนสร้างโพลียูรีเทนคอมเพล็กซ์ในไทย

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Mr. Supattanapong Punmeechaow, CEO)  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า ผลประกอบการในไตรมาส 2/2558  บริษัทฯ  มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการจำนวน 111,169 ล้านบาท  EBITDA 16,055 ล้านบาท มีกำไรสุทธิเฉพาะไตรมาส 2/2558 จำนวน 8,974 ล้านบาท คิดเป็น 1.99 บาทต่อหุ้น ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 45 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก  ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจโอเลฟินส์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องดีขึ้น โดยราคาเม็ดพลาสติก HDPE เฉลี่ยอยู่ที่ 1,375 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน  พร้อมจับมือพันธมิตรญี่ปุ่น ร่วมทุนสร้างโพลียูรีเทนคอมเพล็กซ์ในไทย

ตามที่ บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์การลงทุนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้อนุมัติการดำเนินธุรกิจสาย Polyurethane (PU Chain) เป็นส่วนหนึ่งในแผนการเติบโตของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมปลายทางที่มีอัตราการเติบโตสูง ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอีเล็คทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมก่อสร้าง ควบคู่ไปกับการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยได้ร่วมลงนามในสัญญาข้อตกลงเบื้องต้น (Head of Agreement-HOA) เพื่อศึกษาการร่วมลงทุนโครงการผลิตโพรพิลีน ออกไซด์ (Propylene Oxide - PO) ในประเทศไทย กับ บริษัท โตโยต้า ทูโช คอร์ปอเรชั่น (Toyota Tsusho Corporation – TTC) ซึ่งเป็น Trading arm Company ชั้นนำของ Toyota Motor Corporation ประเทศญี่ปุ่น และ ร่วมศึกษาการร่วมลงทุนโครงการผลิตโพลีอีเทอร์ โพลิออล (Polyether Polyols – Polyols) กับ โตโยต้า ทูโช และ บริษัท ซันโย เคมิคอล อินดัสตรีส์ (Sanyo Chemical Industries – SCI) บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำของญี่ปุ่น โดย พีทีที โกลบอล  เคมิคอล จะเป็น ผู้จัดหาวัตถุดิบหลักให้กับโครงการ คือ โพรพิลีน และ เอทิลีนออกไซด์ ขณะที่ Sanyo Chemical จะเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โพลิออลประเภทต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และในส่วน โตโยต้า ทูโช จะให้การสนับสนุนในด้านการตลาด การจัดจำหน่าย และการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ PO และ Polyols ในทวีปเอเซีย ซึ่งจะทำให้โครงการมีศักยภาพในการแข่งขันในภูมิภาคนี้มากยิ่งขึ้น

โครงการโพลียูรีเทน มีเงินลงทุนโครงการรวมประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ประกอบไปด้วยกำลังการผลิตโพรพิลีน ออกไซด์ (PO) จำนวน 200,000 ตันต่อปี โพลีออล (Polyols) 130,000 ตันต่อปี โดยโครงการทั้งหมดจัดตั้งที่นิคมเหมราชตะวันออก จังหวัดระยอง โดยคาดว่าจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 2562 (ปี 2019) ซึ่งจะทำให้ พีทีที โกลบอล เคมิคอล ก้าวเข้าสู่ธุรกิจสายโพลียูรีเทน หรือ PU Chain อย่างครบวงจร     

โพลีออล (Polyols) คือ วัตถุดิบหลักในการผลิต Polyurethane foams (PU Foam) คุณภาพสูงที่ใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องนอน อุตสาหกรรมก่อสร้าง อีเล็คทรอนิกส์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงาน ปัจจุบัน ทั่วโลกมีความต้องการใช้ Polyols ประมาณ 6.1 ล้านตัน ภูมิภาคเอเซียเป็นผู้บริโภคหลักที่มีความต้องการใช้ประมาณ 2.9 ล้านตัน หรือ 48% ของความต้องการทั้งโลก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 3.9 ล้านตันในปี 2563

สำหรับความก้าวหน้าการดำเนินงานที่สำคัญในไตรมาส 2/2558 ของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล มีดังนี้

29 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติเงินลงทุนโครงการผลิตเม็ดพลาสติก LLDPE (ส่วนขยาย) จำนวน 288.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ประกอบไปด้วยโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก LLDPE กำลังการผลิต 400,000 ตันต่อปี และโรงงานผลิตโคโมโนเมอร์ชนิด Hexene-1 กำลังการผลิต 34,000 ตันต่อปี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เอทิลีน

29 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัท PTTGC America Corporation และ บริษัท PTTGC America LLC ในประเทศสหรัฐอเมริกาฯ วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำ Front End Engineering Design (FEED) เพื่อใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบอีเทนจาก Shale Gas ในการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ

29 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM) ในจำนวนร้อยละ 25 โดยแบ่งเป็นสัดส่วนของบริษัทร้อยละ 24  และสัดส่วน ร้อยละ 1 ของบริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด  ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 100 โดยเป็นการซื้อหุ้นมาจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้น PTTPM ร้อยละ 50 เมื่อรวมกับสัดส่วนเดิมที่มีอยู่

1 กรกฎาคม 2558 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (PTTPL) ในจำนวนร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดใน PTTPL จาก ปตท. โดยแบ่งเป็นส่วนของบริษัทฯ ร้อยละ 49 และร้อยละ 1 โดยบริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น ทั้งนี้การเข้าซื้อหุ้นใน PTTPM และ PTTPL ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการ Marketing & Logistic และเพิ่มศักยภาพในการควบคุมดูแลการบริหารจัดการ Supply Chain ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) PTTGC ผู้ผลิตปิโตรเคมีรายใหญ่ของประเทศไทย ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจร (Integrated Petrochemical and Refining) เป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ด้วยกำลังการผลิตปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์รวม 8.75 ล้านตันต่อปี   มีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบและคอนเดนเสทรวม 280,000 บาร์เรลต่อวัน บริษัทฯ มุ่งขยายธุรกิจในระดับโลกสู่ธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialties Chemical) และ ธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green) โดยมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน PTTGC ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 บริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (DJSI) ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ติดต่อกัน 2 ปี และยังเป็นบริษัทเดียวในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน DJSI ดังกล่าว