PTTGC จับมือ Toyota Tsusho และ Sanyo Chemical ศึกษาโครงการร่วมทุนสร้างโพลียูริเทนคอมเพล็กซ์ในไทย

(กรุงเทพฯ 17 .. 2558) – บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ได้ลงนามในสัญญาข้อตกลงเบื้องต้น (Head of Agreement – HOA) 2 สัญญา เพื่อร่วมศึกษาการร่วมลงทุนโครงการผลิต โพรพิลีน ออกไซด์  (Propylene Oxide - PO)  กำลังการผลิด 2 แสนตันต่อปี กับบริษัท โตโยต้า ทูโช คอร์ปอเรชั่น  (Toyota Tsusho Corporation - TTC)  และร่วมศึกษาการร่วมลงทุนโครงการผลิต โพลีอีเทอร์ โพลิออล (Polyether Polyols – Polyols) กำลังการผลิด 130,000 ตันต่อปี กับทาง TTC และบริษัท ซันโย เคมิคอล อินดัสตรีส์ (Sanyo Chemical Industries, Ltd. - SCI) ซึ่งทั้ง 2 โครงการจะตั้งอยู่ใน นิคมเหมราชตะวันออก จังหวัดระยอง มูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Mr. Supattanapong Punmeechaow, CEO) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า  การศึกษาโครงการร่วมลงทุนนี้ จะใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งของทั้ง 3 บริษัท เพื่อสร้างโพลียูริเทน คอมเพล็กซ์ ในประเทศไทย โดย PTTGC เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบหลักให้กับโครงการ  ได้แก่ โพรพิลีน สำหรับการผลิตโพรพิลีน ออกไซด์ (PO) และ เอทิลินออกไซด์ สำหรับการผลิตโพลีออล (Polyols)  ทางด้าน ซันโย เคมิคอล อินดัสตรีส์ - SCI เป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โพลิออล ประเภทต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า สำหรับ โตโยต้า ทูโช คอร์ปอเรชั่น - TTC จะให้การสนับสนุนในด้านการตลาด การจัดจำหน่าย และการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์กลุ่มผลิตภัณฑ์ PO และ Polyols ในทวีปเอเชีย  ด้วยความร่วมมือกันของพันธมิตรทั้ง 3 บริษัท จะทำให้โครงการมีศักยภาพในการแข่งขันในภูมิภาคนี้มากยิ่งขึ้น

เมื่อต้นปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการ PO และ Polyols กับ โตโยต้า ทูโช คอร์ปอเรชั่น และ ซันโย เคมิคอล อินดัสตรีส์  ซึ่งผลการศึกษาเบื้องต้นผ่านเกณฑ์การลงทุนของทั้ง 3 บริษัท และมีการอนุมัติให้ดำเนินโครงการต่อ ทางด้านการออกแบบโครงการ (Engineering Phase) เพื่อสรุปมูลค่าการลงทุนที่ชัดเจนก่อนการตัดสินใจลงทุนก่อสร้าง (Final Investment Decision – FID) ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปี 2559 

โพลิออล (Polyols) คือ วัตถุดิบหลักในการผลิต Polyurethane foams ( PU Foam ) คุณภาพสูง ที่ใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องนอน, อุตสาหกรรมก่อสร้าง, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดการใช้พลังงานและใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตของอุตสาหกรรมดังกล่าวข้างต้น

พีทีที โกลบอล เคมิคอล ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ โดยมีธุรกิจหลัก 7 กลุ่ม ปัจจุบันมีกำลังการผลิตปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์รวม 8.75 ล้านตันต่อปี และมีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบและคอนเดนเสทรวม 280,000 บาร์เรลต่อวัน  นอกจากนี้  บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจสู่ธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialties Chemicals) และ ธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Chemicals) โดยผ่านการควบรวมกับบริษัทต่างชาติต่างๆ ซึ่งการลงทุนเหล่านี้ ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯที่จะขยายธุรกิจในระดับนานาชาติ

ซันโยเคมิคอล อินดัสทรี บริษัทด้านเคมีภัณฑ์ชั้นนำของญี่ปุ่น มีรายได้อยู่ที่ 1,670 ล้านเยนในปี 2014 ผลิตสินค้าหลากหลายกว่า 3000 ชนิด อาทิ เช่น สารลดแรงตึงผิว (Surfactants), วัตถุดิบในการทำพียูโฟม  Super Absorbent Polymers เป็นต้น เพื่อใช้ในการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมปลายทางต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์สุขอนามัยส่วนบุคคล อุตสาหกรรมปิโตรเลียม  อุตสาหกรรมยานยนต์ และอื่นๆ ด้วยคุณสมบัติเฉพาะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

โตโยต้า ทูโช คอร์ปอเรชั่น บริษัท Trading arm และบริหาร Supply Chain ของกลุ่มบริษัทโตโยต้า ถือหุ้นโดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น 21.7% มีรายได้ ประมาณ 72 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มีพนักงานประมาณ 53,000 คน มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการขึ้นรูปโลหะ อุตสาหกรรมเครื่องจักรและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมพลังงานและเคมีภัณฑ์ การผลิตอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค และแผนกยานยนต์ของบริษัทได้ส่งออกรถยนต์และอะไหล่ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ไปทั่วโลก