กระทรวงพลังงาน รับมอบ ถังน้ำสะอาด InnoPlus ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่พื้นที่ประสบภัยแล้ง

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รับมอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพลาสติก ถังน้ำสะอาด InnoPlus จำนวน 200 ใบ จาก นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) โดยกระทรวงพลังงาน ได้นำถังน้ำสะอาดไปส่งมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่พื้นที่ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชน