พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2016

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รับรางวัลเกียรติยศ “Thailand’s Top Corporate Brands 2016” จาก ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย บริษัทฯ มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในหมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ มูลค่า 21,075 ล้านบาท