PTTGC ประกาศผลกำไร 9 เดือนแรก 15,858 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างเต็มที่ มุ่งสู่การลงทุนใน EEC และ CLMV

PTTGC เผยผลประกอบการไตรมาส 3/2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 6,226 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 416  EBITDA 12,210 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ งวด 9 เดือน 15,858 ล้านบาท พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจ ปิโตรเคมี ขยายฐานการลงทุนในมาบตาพุด ตามนโยบาย EEC และในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง  

นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO)  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) – PTTGC เปิดเผยผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2559 ว่า บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 89,714 ล้านบาท กำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 12,210 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 6,226 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.40 บาทต่อหุ้น ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 416 จากไตรมาส 3/2558 ที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,207 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 จากไตรมาส 2/2559 ที่มีผลกำไรสุทธิอยู่ที่ 4,924 ล้านบาท โดยผลประกอบการงวด 9 เดือน บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 236,022 ล้านบาท EBITDA 31,844 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 15,858 ล้านบาท  

“รายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากโรงกลั่นน้ำมันและโรงโอเลฟินส์กลับมาดำเนินการผลิตตามปกติ หลังจากที่หยุดซ่อมบำรุงในไตรมาสก่อนหน้า ส่งผลให้อัตราการใช้กำลังการผลิตโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น และกลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์มีผลประกอบการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ การดำเนินโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ (Project MAX) ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเพิ่ม Productivity และผลกำไรสูงขึ้นจากการปรับปรุงกระบวนการทำงาน การพัฒนาศักยภาพ การเสริมสร้างสุขภาพองค์กรและการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในบริษัทฯ ที่คาดว่าจะได้รับผลกำไรในช่วงไตรมาส 4/2559”  นายสุพัฒนพงษ์ กล่าว

สำหรับทิศทางการเติบโต บริษัทฯ มีแผนขยายการลงทุนธุรกิจปิโตรเคมีทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง  โดยมุ่งขยายโครงการในกลุ่มธุรกิจที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและตอบสนองความต้องการของตลาดยุคใหม่ ทั้งนี้ โครงการลงทุนสำคัญ ประกอบด้วย

 • โครงการ Map Ta Phut Retrofit: ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานที่มาบตาพุด สนับสนุนนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของภาครัฐ
 • โครงการ Olefins Reconfiguration (ORP) เป็นโครงการที่นำแนฟทามาเป็นวัตถุดิบ (Feedstock) เพื่อผลิตเอทิลีน 500,000 ตันต่อปี โพรพิลีน 261,000 ตันต่อปี คาดว่าจะได้ข้อสรุปเพื่อพิจารณาตัดสินใจลงทุนภายในต้นปี 2560 และเริ่มผลิตได้ภายในปี 2563 เพื่อต่อยอดไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมขั้นต่อเนื่อง (Downstream) ในสายการผลิตต่างๆ ถือเป็นการเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศ เป็นการสนับสนุนนโยบาย New S-Curve และ EEC ของภาครัฐ
 • PTTGC ได้ลงนามข้อสัญญาเบื้องต้น (Head of Agreement : HOA) กับ บริษัท Kuraray Co., Ltd. และ บริษัท Sumitomo Corporation  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559
  เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตพลาสติกวิศวกรรมชั้นสูง (Super Engineering Plastics) ประเภท    High-Heat Resistant Polyamide-9T (PA9T) กำลังการผลิต 13,000 ตัน/ปี และ Hydrogenated Styrenic Block Copolymer (HSBC) กำลังการผลิต 16,000 ตัน/ปี คาดว่าจะได้ข้อสรุปเพื่อพิจารณาตัดสินใจลงทุนตามข้อตกลงจัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายในปี 2560 และเริ่มผลิตได้ภายในปี 2563
 • โครงการ PO/Polyols:  การลงทุนโพลียูรีเทนครบวงจร
 • PTTGC ศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคและผลตอบแทนการลงทุน โดยโครงการนี้เป็นการก้าวเข้าสู่ธุรกิจขั้นปลายน้ำ สู่กลุ่มอุตสาหกรรม Polyurethane ที่มีมูลค่าสูง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตลาดมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น ตามการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์  อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องนอน อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น
 • คาดว่าจะได้ข้อสรุปด้านการลงทุนประมาณช่วงต้นปี 2560 และคาดว่าจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2563
 • โครงการ US Petrochemical Complex
 • ปัจจุบันมีพันธมิตรหลายรายให้ความสนใจจะเข้าร่วมทุนในโครงการดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการเป็นผู้ถือหุ้นหลักในโครงการ รวมทั้งศึกษาสถานการณ์ตลาดสหรัฐฯ และเอเชียที่จะเป็นตลาดหลัก
 • ผลิตเอทิลีนขนาด 1 ล้านตัน/ปี ใช้วัตถุดิบก๊าซอีเทนจากก๊าซธรรมชาติที่ผลิตจากชั้นหินดินดาน (Shale Gas) โดยโรงงานจะตั้งอยู่ที่รัฐโอไฮโอ สหรัฐฯ 
 • โครงการขยายการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) และ AEC
 • PTTGC ได้ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชั้นนำของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการลงทุนสร้างโรงงานบรรจุภัณฑ์พลาสติกในประเทศเมียนมาร์ ประเภทถังแกลลอนบรรจุน้ำมันหล่อลื่น และบรรจุภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ บนพื้นที่ประมาณ 18,000 ตารางเมตร
 • โรงงานตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมติละวา (Thilawa Special Economic Zone) ห่างจากกรุงย่างกุ้ง 23 กิโลเมตร
 • PTTGC มีนโยบายสนับสนุนผู้ประกอบการพลาสติกของประเทศไทย ที่จะลงทุนขยายการผลิตในกลุ่มประเทศ CLMV โดยสนับสนุนทั้งการส่งมอบวัตถุดิบ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถจัดตั้งกิจการในกลุ่มประเทศ CLMV ได้สำเร็จ
 • PTTGC ตั้งเป้ายอดขายในประเทศ CLMV 100,000 ล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปี  รวมถึงได้เข้าไปสนับสนุนลูกค้าชั้นดีที่มีความต้องการขยายตลาดเพื่อเข้าไปลงทุนในประเทศ CLMV ในสัดส่วนไม่เกิน 25% เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และจะไม่มีการไปทำตลาดแข่งกับลูกค้า
 • PROPAK Myanmar:  PTTGC เชิญผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกร่วมงาน PROPAK Myanmar 2016      ที่จัด ณ กรุงย่างกุ้ง เมื่อวันที่ 21-24 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้า และเจรจาโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญของ เมียนมาร์    ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีนักธุรกิจเมียนมาร์ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และมีการเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการพลาสติกไทยหลายราย
 • AEC Market: PTTGC มีแผนงานที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์  โดยเฉพาะในอินโดนีเซียถือเป็นตลาดใหญ่ มีประชากร 200-300 ล้านคน และมีความต้องการนำเข้าเม็ดพลาสติกสูงถึง 40-50% ของความต้องการของประเทศ

PTTGC ยังคงรักษาอันดับ DJSI TOP 10 World Member ในกลุ่มเคมีภัณฑ์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ด้วยระดับคะแนนเทียบเท่า Industry Best สะท้อนความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับสากลและการเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความยั่งยืน คู่กับการขยายธุรกิจตลอดสายโซ่อุปทาน บริษัทฯ เป็นองค์กรชั้นนำที่มีการดำเนินงานด้าน 2E1S (Economic-Environmental-Social) ที่โดดเด่น บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม สร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมได้รับความเชื่อถือและเชื่อมั่นในสายตานักลงทุนระดับโลก