พีทีทีจีซี เปิด โครงการ “เชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน” พัฒนาเมนูอาหารท้องถิ่นระยอง ต่อยอดการท่องเที่ยวไทย

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดโครงการ “เชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน” ยกระดับอาหารท้องถิ่นของชุมชนจังหวัดระยองให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ พร้อมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวตามรอยอาหาร 10 เมนูท้องถิ่นที่พลาดไม่ได้ ต่อยอดการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติร่วมเปิดโครงการ

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีทีจีซี เปิดเผยว่า จังหวัดระยองมีเมนูอาหารและวัตถุดิบมากมายที่มีอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของความเป็นพื้นบ้านที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นที่รู้จักหรือได้รับการแนะนำจากผู้มีชื่อเสียง พีทีทีจีซีเห็นความสำคัญของการพัฒนาเมนูอาหารของชุมชนในจังหวัดระยอง ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เพื่อให้เป็นหนึ่งในช่องทางการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนและสร้างความเข้มแข็ง ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จึงได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการ เชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน ขึ้น โดยความร่วมมือกับเชฟชุมพล แจ้งไพร เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยและผู้เชี่ยวชาญเมนูอาหารไทยมาช่วยพัฒนาสูตรอาหารพื้นถิ่นและรังสรรค์สูตรอาหารจานใหม่จากวัตถุดิบท้องถิ่นในชุมชนจังหวัดระยองให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนการสร้างเชฟชุมชนจังหวัดระยองเพื่อร่วมสร้างสรรค์อาหารชุมชนของจังหวัดระยอง

โครงการ “เชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน” จะจัดกิจกรรมประกวดการทำอาหารภายใต้แนวคิด “ค้นหา 10 เชฟชุมชนที่จะมาร่วมสร้างสรรค์เมนูใหม่ ชูอัตลักษณ์วัตถุดิบท้องถิ่นประจำจังหวัดระยอง” โดยเมนูที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีส่วนผสมที่มาจากวัตถุดิบที่กำหนดอย่างน้อย 1 อย่างจาก 19 วัตถุดิบท้องถิ่นของจังหวัดระยอง ได้แก่ กะปิน้ำปลา ชะมวง ผักกูด หน่อกระทือ หอยแมลงภู่ ปลา ปู ปลากะพง ปลาหมึกแห้ง ปลาเค็มแดดเดียว กล้วยน้ำว้า (รสชาติ 3 น้ำ) พุทรา 3 รส ทุเรียน แขนงสัปปะรด  เส้นจันทร์  เงาะ กระชับ ระกำ และมังคุด

สำหรับการแข่งขันมี 3 รอบ คือ 1) รอบคัดเลือก 20 คน 2) รอบคัดเลือก 10 คน โดยจะเป็นการแข่งขัน ทำเมนูอาหารเพื่อให้คณะกรรมการได้ชิมจริงที่งานประติกรรมทราย ณ แหลมแม่พิมพ์ จังหวัดระยองในวันที่    31 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเชฟชุมชนจำนวน 10 คนจะได้รับการอบรมพัฒนาเชฟมืออาชีพกับเชฟชุมพลและเรียนรู้การปรุงอาหาร 10 เมนู ให้เป็นไปตามมาตรฐานและรสชาติที่ยอดเยี่ยม และจะต้องนำเมนูนั้นไปขายจริงเป็นเวลา 2 เดือน และ 3) รอบชิงชนะเลิศ จะคัดเลือกจากคะแนน vote และรีวิวของบุคคลทั่วไป และจากคณะกรรมการ โดยเมื่อจบโครงการแล้ว ลิขสิทธิ์อาหารจะมอบให้เป็นประโยชน์ ต่อสาธารณะ เพื่อสร้างการพัฒนาอาหารและอาชีพในจังหวัดระยองต่อไป

นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยองกล่าวว่า นักท่องเที่ยวที่ชอบเดินทางมายังภาคตะวันออก หรือ จังหวัดระยอง มักจะนึกถึง “ความงามของท้องทะเล”  และ  “สวนผลไม้”  หรือเดินทางตามรอยเส้นทางอาหารที่ชื่นชอบ และเมนูอาหารทะลซีฟู้ด โครงการ“เชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน” จะสร้างจุดแข็งเพิ่มขึ้นให้กับจังหวัดระยองเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านอาหารชุมชนที่มีการรังสรรค์และพัฒนาสูตรขึ้นจากวัตถุดิบท้องถิ่นในจังหวัดระยอง โดยเป็นเมนูอาหารที่ได้รับการแนะนำจากเชฟชุมพลโดยตรง โครงการนี้จึงไม่เพียงการสร้างเชฟชุมชนระยองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดระยองแล้ว ยังช่วยส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้ประสบการณ์การท่องเที่ยวตามรอยอาหาร 10 เมนูท้องถิ่นที่พลาดไม่ได้ ซึ่งจะทำให้การท่องเที่ยวจังหวัดระยองมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นและสร้างรายได้ให้ชุมชนชาวระยองอย่างยั่งยืน

นายชุมพล แจ้งไพร เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยและผู้เชี่ยวชาญเมนูอาหารไทย ซึ่งเป็นที่ปรึกษาและ Ambassador โครงการ “เชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน”  กล่าวว่า มีความยินดีและภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของเชฟชุมชนจังหวัดระยอง ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยอาหารของจังหวัดระยอง สำหรับกิจกรรมการประกวดจะมุ่งเน้นให้มีการสร้างสรรค์เมนูใหม่จากวัตถุดิบประจำจังหวัดระยองให้มีความโดดเด่น น่าสนใจและรสชาติที่โดนใจนักท่องเที่ยว มีวิธีการนําเสนอเมนูรูปลักษณ์ของอาหาร และตอบโจทย์ผู้บริโภค และมีวิธีการคำนวณต้นทุนและการวางแผนการจำหน่าย ตลอดจนการส่งเสริมการจำหน่ายที่โดดเด่น สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเป็นเชฟชุมชนจะมีโอกาสเข้ารับการอบรมทำอาหาร 10 เมนู ซึ่งนอกจากจะได้รับเกร็ดความรู้ เคล็ดลับและเทคนิคต่างๆ ในการปรุงอาหารอย่างมืออาชีพแล้ว ยังเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทยและในอาหารไทยของตน ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุลักษณ์อาหารไทยให้ดำรงอยู่อย่างทรงคุณค่าและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหาร พ่อครัวแม่ครัวร้านอาหารต่างๆ มาร่วมโครงการประกวดครั้งนี้ มาร่วมกันสร้างโอกาสให้กับตัวเอง มาเปิดโอกาสแห่งการพัฒนาอาชีพ “เชฟชุมชน”

โครงการ “เชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน”จึงขอเชิญ ผู้ประกอบการร้านอาหาร / กลุ่มวิสาหกิจชุมชน / พ่อครัว หรือแม่ครัวประจำร้านอาหารในจังหวัดระยอง มาร่วมแสดงศักยภาพ ในการสร้างสรรค์เมนูสุดพิเศษจากวัตถุดิบท้องถิ่นของระยอง ให้กลายเป็นเมนูเด่นประจำจังหวัด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวทางด้านอาหารให้กับจังหวัดระยองต่อไป

“พีทีทีจีซี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ “เชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน” นี้ จะช่วยเพิ่มจุดหมายปลายทางใหม่ๆ ของนักท่องเที่ยวที่ชอบเดินทางตามรอยเมนูอาหาร(Food Tourism) พร้อมร่วมพัฒนาการท่องเที่ยว ตามแหล่งอาหารควบคู่กับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของจังหวัดระยองต่อไป” นายสุพัฒนพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย

ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.facebook.com/rayongchef โดยส่งใบสมัครพร้อมผลงานที่ pttgcrayongchef@gmail.com หรือส่งไปรษณีย์ที่ บริษัท ซิกเนเจอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เลขที่ 9/175 ซอยศรีนครินทร์ 46/1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 10250 กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2560 ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายประสานงานการประกวด คุณอารยา วงศ์โยธา โทร : 092-4529383 หรือ คุณรัชนี กริ่มใจ โทร : 091-0560603