GC สนับสนุนตู้โควิเคลียร์ ให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ลดความเสี่ยงไวรัส COVID-19

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 คุณอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติรับมอบตู้โควิเคลียร์ หรือตู้พ่นซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อลดความเสี่ยงไวรัส COVID-19 พร้อมด้วย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC), ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร GC และคุณกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ บริษัท NPC S&E ร่วมส่งมอบ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พร้อมกันนี้ GC ได้มอบวัตถุดิบจากนวัตกรรมของกลุ่มบริษัทฯ ที่ใช้ในการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ ไตรเอทานอลเอมีน (Triethanolamine: TEA) ซึ่ง GC เป็นผู้ผลิตรายเดียวในประเทศไทย มีคุณสมบัติในการช่วยให้อนุภาคของไอออนนาโนยึดเกาะกับเสื้อผ้าและผิวหนังของคน ทำให้คงประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อได้ยาวนานขึ้นถึง 24 ชั่วโมง และ กลีเซอรีน (Glycerine) ระดับฟาร์มาซูติคอลเกรด (Pharmaceutical Grade) มีคุณสมบัติในการทำให้อนุภาคไอออนนาโนเป็นสารแขวนลอยในน้ำยา ไม่เกิดการตกตะกอน ช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้น และไม่ระคายเคืองผิว โดยตู้โควิเคลียร์และน้ำยาฆ่าเชื้อนี้เกิดจากการผสานพลังนวัตกรรมพร้อมดึงศักยภาพและความชำนาญของ GC, NPC S&E และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยมุ่งหวังเพื่อลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานอย่างหนักภายใต้ความกดดัน และคนไทยให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน