โครงการความร่วมมือระหว่าง GC และ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในการผลิตชุดอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ เพื่อรับมือ COVID-19

ที่มาโครงการความร่วมมือ : จากสถานการณ์ของโรค COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลก ทำให้ในประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยสะสม และผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทุกวัน ส่งผลกระทบต่อบุคลกรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เนื่องจากอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เกิดความ ขาดแคลน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC จึงได้นำนวัตกรรม เคมีภัณฑ์และพลาสติกของ GC และ GC Group ร่วมสนับสนุน รวมทั้งช่วยจัดหาวัสดุในการผลิตชุดอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ โดยมีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นผู้ออกแบบ วิจัยพัฒนา

รายการชุดอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์
 • หมวกอัดอากาศป้องกันการติดเชื้อ (Powered Air-Purifying Respirator : PAPR)
  เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้สวมใส่เพื่อการป้องกันในระดับสูง กรณีบุคลากรทางการแพทย์ต้องทำหัตถการให้กับผู้ป่วย COVID-19 สำหรับกล่องกรองอากาศของอุปกรณ์ PAPR ต้นแบบ จะขึ้นรูปโดย GC ด้วยเทคโนโลยี 3D Printing
 • PAPR Hood Cover (ผ้าคลุมหมวก)
  ผลิตจาก 100% PET จาก GC ใช้คลุมสวมทับหมวกอัดอากาศป้องกันการติดเชื้อ (PAPR) อีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่มีอากาศภายนอกซึ่งอาจมีเชื้อ COVID-19 ปะปนสามารถผ่านเข้ามาด้านในได้
 • Face Shield Visor Holder
  Face Shield ผลิตจาก Polycarbonate (PC) ส่วน Visor Holder ทำจาก Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS Plastic) ซึ่ง GC ให้การสนับสนุนในการจัดหา โดยการใช้งานจะสวมใส่ด้านใน จากนั้นปิดทับด้วยหมวกอัดอากาศป้องกันการติดเชื้อ (PAPR) และผ้าคลุมหมวก เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์จากเชื้อ COVID-19 ที่ฟุ้งกระจายในอากาศจากการรักษา หรือ ทำหัตถการใกล้ชิดผู้ป่วย
 • Coverall (สวมด้านใน)
  ผลิตจาก PP Spundbond Meltblown Spunbond (SMS) EN13982, EN13034 (European Standard) :ซึ่ง GCให้การสนับสนุนในการจัดหา
 • Isolation Gown (สวมด้านนอก)
  ทำจากผ้าสปันบอนด์ผสม Meltblown ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP (Polypropylene) ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด (HMC) บริษัทในกลุ่ม GC เวลาใช้งานจะสวมทับ Coverallอีกชั้นเพื่อการปกป้องให้เกิดความปลอดภัยยิ่งขึ้น
 • Shoes Cover ผ้าคลุมรองเท้า
  ทำด้วย PP Spunbond เช่นกัน เพื่อสวมคลุมรองเท้าของบุคลากรทางการแพทย์ในระหว่างผ่าตัด หรือให้การรักษาผู้ป่วย เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสารคัดหลั่งและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากผู้ป่วยสู่บุคลากรทางการแพทย์

ชุดอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ทั้งหมดนี้มีมาตรฐานสูง ใช้เฉพาะในห้องผ่าตัดและ ห้อง ICU เพื่อป้องกันการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การรักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการรุนแรงและมีโอกาสแพร่กระจายเชื้อสูง โดยมีเป้าหมายในการผลิตเบื้องต้น จำนวน 1,000 ชุดเพื่อเป็นโมเดลต้นแบบ มอบให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์เกิดความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด