ผู้ประกอบการพลาสติกรวมใจ เคียงข้างคนไทย ฝ่าวิกฤติ COVID-19

กิจกรรมนี้มีโรงพยาบาล/สถานพยาบาล ที่ลงทะเบียนขอรับบริจาคทั้งสิ้น 906 แห่ง จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2563)

GC Group และผู้ประกอบการพลาสติก ร่วมบริจาคฟิล์มพลาสติก เพื่อโรงพยาบาลนำไปประยุกต์ใช้ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 ฟิล์มพลาสติก มีความหนาตั้งแต่ 20-100 ไมครอน เหนียวแน่น คงทน ยืดหยุ่นได้ดี นำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย เช่น

  • 100 ไมครอน เหมาะสำหรับทำฉากกั้นคนไข้บริเวณจุดคัดกรองผู้ป่วย
  • 50 ไมครอน เหมาะสำหรับห่อหุ้มเตียงผู้ป่วย รถนั่ง ภายในรถพยาบาล
  • 20 ไมครอน เหมาะสำหรับคลุมอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ
ติดต่อสอบถาม

อีเมล์: mealada.p@pttgcgroup.com

Line: @polymersolution

หมายเหตุ:

  1. GC ขออนุญาตจัดส่งฟิล์มพลาสติก ตามปริมาณที่เหมาะสมกับขนาดของโรงพยาบาล โดยจะเริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. เป็นต้นไป ตามลำดับการลงทะเบียน
  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การขอรับบริจาค 1 โรงพยาบาล/สถานพยาบาล ต่อครั้ง
  3. โรงพยาบาล/สถานพยาบาล ที่ลงทะเบียนขอรับบริจาคแล้ว ระหว่างวันที่ 4 – 8 เม.ย. 63 ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ
สนับสนุนโดย

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด, บริษัท จีซี โลจีสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด และผู้ประกอบการพลาสติก

หมายเหตุ: จำนวนผู้ประกอบการพลาสติก ณ วันที่ 14 เมษายน 2563