กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ GC เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง

คลิกเพื่อขยาย

รางวัลและเกียรติประวัติ

บริษัทแรก

ในประเทศไทยที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของเกณฑ์สูงสุดของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ

อันดับที่ 1

ในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์กลุ่ม Chemicals Sector

GC ยังคงได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกของ FTSE4Good Index Series เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน

ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน ระดับผู้นำ
ด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

SDGs Mapping