ภาพรวมการบริจาคโดย GC Group และพันธมิตร

โรงพยาบาล/สถานพยาบาล
มากกว่า
แห่ง
เสื้อกาวน์จากเม็ดพลาสติก PE
ตัว
Protective Suit และ หมวกอัดอากาศป้องกันการติดเชื้อ
ชุด
ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ล้างมือ
ลิตร
ตู้ฆ่าเชื้อ CoviClear
ตู้
หน้ากากอนามัยผ้า
ชิ้น
ฟิล์มพลาสติกเพื่อประยุกต์ใช้ป้องกันเชื้อ
ตัน
หน้ากากอนามัย Upcycling สำหรับภิกษุ สามเณร
ชิ้น
หน้ากากอนามัยป้องกันใบหน้า (Face Shield)
ชิ้น
Shoe Cover
คู่
ฉากกั้นคนไข้รอตรวจ COVID-19
อัน
บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก
ชิ้น
ฉากกั้นอะครีลิคป้องกันร่างกาย (Wall Shield)
ชิ้น
เม็ดพลาสติกเพื่อผลิตหน้ากากอนามัยป้องกันใบหน้า
กก.
ถุงยังชีพ
ถุง
สบู่เหลวล้างมืออนามัย LUFFALA HYGIENE
'หุ่นยนต์แบ่งปัน' เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์
จุดรับพลาสติกสะอาด นำร่องบนถนนสุขุมวิท

(ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563)

รายละเอียดอุปกรณ์การแพทย์