พบกับคน PTTGC

คุณสหพันธ์ สิงห์โตทอง
นักวิเคราะห์ หน่วยงานพัฒนาตลาด กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย

"การกล้าคิด กล้าทำ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าให้แก่องค์กร มันทำให้ผมกล้าที่จะก้าวออกมาจาก Comfort Zone ที่ตัวเองเคยอยู่ การทำในสิ่งแปลกใหม่ มันทำให้ผมได้เรียนรู้ทั้งความสำเร็จและความล้มเหลว ซึ่งได้สร้างบทเรียนมากมายให้ผมสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้"

คุณสหพันธ์ สิงห์โตทอง
นักวิเคราะห์ หน่วยงานพัฒนาตลาด กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย

ทันทีที่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ได้ริเริ่มหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการและให้บริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร เพื่อพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือที่เรียกว่า Customer Solution Center (CSC) ขึ้น ผมไม่รอช้าและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนทั้งในส่วนของวิธีคิด รวมถึงขอบเขตงานต่างๆ

จากนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาปิโตรเคมีฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เริ่มต้นงานกับ PTTGC ในตำแหน่ง Technical Support Engineer มีหน้าที่ดูแลพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ของบริษัทฯ อีกทั้งยังคอยช่วยสนับสนุนด้านเทคนิคแก่ลูกค้า แต่เมื่อหน่วยงานใหม่อย่าง Customer Solution Center (CSC) ถูกก่อตั้งขึ้นมา รูปแบบของงานที่ผมดำเนินอยู่ก่อนหน้า จึงถูกเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งนั่นมีความหมายที่มากเกินกว่างานเชิงเทคนิคที่ผมเคยทำตลอดระยะเวลา 6 ปีของการทำงานเลยด้วยซ้ำ

“ตั้งแต่ Customer Solution Center (CSC) ถูกก่อตั้งขึ้นมาได้เกือบ 6 เดือน และผมได้มีโอกาสเข้าร่วมด้วย หน้าที่ของผมก็เปลี่ยนแปลงไปชัดเจน จากเดิมที่เราดูงานทางด้านเชิงเทคนิคอย่างเดียว ภาพก็เริ่มกว้างขึ้น มันกว้างไปจนถึงระดับ Solution ของลูกค้า ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิค แต่ยังรวมไปถึงประเด็นเกี่ยวกับ Marketing เกี่ยวกับ Business และรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับ Design ด้วย

ดังนั้น ขอบเขตของผมกับการทำงานในหน่วยงานนี้จึงขยายใหญ่มาก แต่ด้วยพื้นเพเดิมที่เป็นคนดูแลงานด้านเทคนิคมาก่อน มันก็ช่วยให้เราสามารถจัดการกับหน้าที่ใหม่นี้ได้ เพราะเมื่อมีความรู้ด้านเทคนิคเป็นทุนเดิมอยู่ การต่อยอดในส่วนอื่นๆ เช่น เรื่อง Design ที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ มันก็นำเอาความรู้ด้านเทคนิคหยิบจับมาใช้ได้ แม้จะต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวระดับหนึ่งก็ตาม”

อย่างไรก็ดี แม้ว่าหน้าที่และความรับผิดชอบจะเพิ่มมากขึ้น ผมมองว่า นี่คือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะในแง่ของการสร้างความยั่งยืนให้กับทั้งบริษัทฯ และสังคม ซึ่งตรงกับปณิธานการทำงานที่ผมตั้งไว้ตั้งแต่เข้ามาเริ่มงานกับ PTTGC ในตอนแรกแล้ว

“PTTGC เป็นบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีชั้นนำของประเทศ ที่นี่พวกเราทำครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ และแม้จะมีการแข่งขันกันสูงในเชิงธุรกิจ แต่เราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของ Innovation เป็นอย่างมาก เพราะมันนำไปสู่ความยั่งยืนทั้งในมุมของสังคม หรือแม้แต่ในมุมบริษัทฯ

ยกตัวอย่างเช่น ในส่วนของ Customer Solution Center (CSC) ผมต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้หน่วยงานนี้มีศักยภาพเพียงพอต่อการให้บริการแก่ลูกค้าในขณะที่ลูกค้ามีปัญหาหรือต้องการตัวช่วย ผมอยากเห็นหน่วยงานนี้สามารถเป็นทางออกให้กับลูกค้าได้ เพราะมันถูกตั้งขึ้นมาเพื่อเป็น Total Solution Provider การมี Solution อยู่ในมือหมายความว่า ในอนาคตตอนที่เราต้องเจอกับปัญหาที่ถาโถม เราก็จะมี Solution ในการแก้ปัญหาเหล่านี้ให้กับลูกค้าได้มากขึ้น”

การทำงานทั้งหมดนี้ ต้องแฝงด้วยความมุ่งมั่นที่มีต่องานที่ทำ รวมไปถึงความคำนึงที่มีถึงอนาคตข้างหน้า ทั้งต่อสังคมและบริษัทฯ ซึ่งอาจพูดได้ว่า นี่เป็นคุณสมบัติสำคัญ ตามหลักพฤติกรรมที่ต้องการของค่านิยมองค์กร หรือ GC SPIRIT 4 Core Behaviors

“การกล้าคิดกล้าทำเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าให้แก่องค์กร มันทำให้ผมกล้าที่จะก้าวออกมาจาก Comfort Zone ที่ตัวเองเคยอยู่ การทำสิ่งแปลกใหม่ มันทำให้ผมได้เรียนรู้ทั้งความสำเร็จและความล้มเหลว ซึ่งก็ได้สร้างบทเรียนมากมายให้ผมสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจและเต็มเปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจลึกๆ นั่นเอง