วีดิทัศน์แนะนำบริษัทฯ

COVID-19 Information Hub

ภาพยนตร์โฆษณา

เพราะเราเชื่อว่า นวัตกรรมเกิดขึ้นได้จริง ไม่ใช่แค่มีความรู้ แต่ยังต้องมีความเชื่อมั่น ปลดล็อคข้อจำกัดต่าง ๆ เพื่อวิจัยพัฒนาเคมีภัณฑ์ที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ปลอดภัยขึ้น อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้สมบูรณ์ขึ้น และเข้าถึงความสุขได้มากขึ้น GC เคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุข

ภาพยนตร์โฆษณาบอลโลกกูรูกับ GC