พลาสติกเพื่อโลก ผสานนวัตกรรมเพื่อปกป้องชีวิต 3/3 [รายการคนเปลี่ยนโลก 27 เม.ย. 2563]