ให้ก้าวครั้งนี้ เป็นก้าวที่ดีกว่าเพื่อสิ่งแวดล้อม – GC Compostable Label