ลดภาระสิ่งแวดล้อม ด้วยแก้วกาแฟจากพลาสติกชีวภาพ ที่มีฉลาก GC Compostable - GC Compostable Label