โครงสร้างเครื่องหมายการค้า GC

“InnoPlus” เป็นตราสินค้าของผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดยมีประเภทผลิตภัณฑ์และกำลังการผลิต ดังนี้

  • ผลิตภัณฑ์โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) 800,000 ตัน/ปี
  • ผลิตภัณฑ์โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (LLDPE) 400,000 ตัน/ปี
  • ผลิตภัณฑ์โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (mLLDPE) 400,000 ตัน/ปี
  • ผลิตภัณฑ์โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) 300,000 ตัน/ปี

จัดจำหน่ายโดย บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด (GCM) 

ข้อมูลเพิ่มเติม www.gcmgrp.com

และผลิตภัณฑ์ โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต (PET) 120,000 ตัน /ปี จัดจำหน่ายโดย บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จำกัด

“PlastMate” เป็นตราสินค้าผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมพาวด์ ของบริษัทในเครือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดยมี ผลิตภัณฑ์โพลีเอทิลีนคอมพาวด์ชนิดความหนาแน่นสูง สำหรับประเภทงานโรโตโมลดิ้ง, งานท่อ, งานสายเคเบิล และผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพคอมพาวด์

จัดจำหน่ายโดยบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และบริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด

ข้อมูลเพิ่มเติม www.pttpm.com

THAIOL เป็นตราสินค้าผลิตภัณฑ์แฟตตี้แอลกอฮอล์ ของบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) THAIOL เป็นสารตั้งต้นที่ได้รับการนำไปใช้อย่างกว้างขวางในรูปแบบสารลดแรงตึงผิว (Surfactants) ซึ่งเป็นส่วนประกอบขั้นพื้นฐานในการผลิตผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ตลอดจนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั่วๆ ไปภายในครัวเรือน

THAIOL ทั้งแบบโมเลกุลฯ สายโซ่สั้น (C6-10) สายกลาง (C12-14) และสายยาว (C16-18) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม

จัดจำหน่ายโดยบริษัท TFA ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดย GGC 100%

ข้อมูลเพิ่มเติม www.ggcplc.com

“Diarex” เป็นตราสินค้าของผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน ของบริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดยมีกำลังการผลิต GPPS และ HIPS รวมที่ 90,000 ตัน/ปี

จัดจำหน่ายโดยบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ข้อมูลเพิ่มเติม www.pttpm.com