พีทีที โกลบอล เคมิคอล คว้ารางวัลเกียรติยศ "บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2557" ประเภท กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ "Money & Banking Awards 2014" โดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี (Best Public Companies of the Year 2014) ประเภท กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพ การบริหารจัดการของบริษัทฯ ในภาพรวม โดยมี นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัล เมื่อวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ