GC มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ LUFFALA ผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนระยอง ส่งต่อความห่วงใยให้การบินไทย ในช่วงสถานการณ์โควิด 19

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการ พร้อมด้วย ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สนับสนุนและส่งมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ LUFFALA HYGIENE ขนาด 60 มิลลิลิตร จำนวน 2,000 ขวด แทนความห่วงใยในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ให้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณสุวรรธนะ สีบุญเรือง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ การบินไทย สำนักงานใหญ่ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพนักงานในหน่วยงานที่ให้บริการผู้โดยสารภาคพื้น ให้บริการบนเครื่องบิน พนักงานทั่วไป และแรงงานภายนอก สำหรับใช้ป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เนื่องจากการปฏิบัติงาน และถือเป็นการสร้างโอกาสการขยายตลาดผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนระยองอีกด้วย

สเปรย์แอลกอฮอล์ LUFFALA HYGIENE ใช้กลีเซอรีน (Glycerin) ระดับฟาร์มาซูติคอลเกรด (Pharmaceutical Grade) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ GC Group เป็นวัตถุดิบหลักสำคัญ มีคุณสมบัติในการทำให้อนุภาคไอออนนาโนเป็นสารแขวนลอยในน้ำยา ไม่เกิดการตกตะกอน ช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้น และไม่ระคายเคืองผิว ผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ GC สนับสนุน พัฒนา และยกระดับองค์ความรู้ของชุมชน เพื่อส่งเสริมการจ้างงานของกลุ่มแม่บ้านในชุมชนหนองแฟบ ต.มาบตาพุด จังหวัดระยอง เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี